Vesti

Nova serija vebinara o podsticanju privrednog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu 28. juna do 08. jula 2022. godine organizuje četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „INSTRUMENTI ZA PODSTICANjE PRIVREDNOG RAZVOJA I PODRŠKU PRIVREDI”; (2022-07-0502). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „INSTRUMENTI ZA PODSTICANjE PRIVREDNOG RAZVOJA I PODRŠKU PRIVREDI”; (2022-07-0502) i položenog testa dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci/potvrdu o učešću u programu.

Cilj obuke je unapređenje kompetentnosti zaposlenih u lokalnoj samoupravi za delovanje u pravnom i institucionalnom okviru koji lokalnoj samoupravi omogućava da se bavi lokalnim ekonomskim razvojem, kao i da efektivno i efikasno raspolaže resursima za sprovođenje politike lokalnog ekonomskog razvoja. Obuka je namenjena rukovodiocima i zaposlenima u opštinskoj/gradskoj upravi koji obavljaju poslove lokalnog ekonomskog razvoja.

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana u četiri termina prema sledećem rasporedu:

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 09:00 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki učesnik ima računar sa pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice, dok kamera nije neophodna. 

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Anita Popović, stručna saradnica za lokalni ekonomski razvoj - mejl: anita.popovic@skgo.org ili broj telefona: 064/870 33 78.

Pozivno pismo

Аgenda za učesnike 

Uputstvo za polaznike vebinara

Izvod iz sektorskog programa