Vesti

Podrška Loznici u procesu planiranja lokalnog ekonomskog razvoja uspešno završena

Na sednici Skupštine grada održanoj 28.jula 2022. godine Loznica je usvojila Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2022- 2024. godina čime je podrška koju je SKGO pružala u prethodnih pola godine uspešno zaokružena i završena. Paket podrške gradu Loznici za izradu Programa lokalnog ekonomskog razvoja sproveden je kao pilot-paket podrške u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Program je dobio i pozitivno mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoć čime je stvoren zakonski okvir za pomoć privredi, a s obzirom na to da se dokumentom podrška planira za trogodišnji period, ovo će omogućiti stabilnost finansiranja privrede, fokusiranost na prioritete i predvidivost za potencijalne korisnike mera.

Ovaj dokument omogućiće Loznici da na još bolji i efikasniji način kreira potrebnu podršku lokalnoj privredi kroz dodelu podsticajnih sredstava usmerenih na unapređenje poslovnog ambijenta i to kako kroz privlačenje novih i/ili podsticanje postojećih investitora, tako i kroz podizanje nivoa konkurentnosti. Specifičnost i prednost ovakvog pristupa planiranju lokalnog ekonomskog razvoja sastoji se u direktnom konsultovanju i uključivanju predstavnika privrede na teritoriji grada, što doprinosi potpunijem uvažavanju lokalnih specifičnosti i omogućava ciljani uticaj na podizanje konkurentnosti i bolje poslovanje, a time i nastavak pozitivnog trenda razvoja lozničke privrede. Usvajanje Programa sa odgovarajućim budžetom ističe posvećenost rukovodstva grada Loznice I dokazuje da je svako radno mesto i svaki privrednik, bez obzira na veličinu, važan za ekonomski napredak grada Loznice.

Tokom izrade Programa ostvarena je izuzetna saradnja sa Koordinacionim timom grada Loznice koji je stručno i profesionalno upravljao čitavim procesom ispred Gradske uprave.

Program lokalnog ekonomskog razvoja grada Loznice za period 2022-2024. godine može da bude odličan primer dobre prakse za sve druge JLS koje budu imale nameru da uđu u ovaj proces, a podršku u ovoj oblasti koja je koncipirana kao sveobuhvatan paket tehničko-stručne podrške SKGO će u narednom periodu staviti na raspolaganje i drugim zainteresovanim članicama.

Inače, paket podrške opštinama (u daljem tekstu: paket) predstavlja oblik direktne stručne i tehničke podrške lokalnim samoupravama koji je SKGO razvila u prethodnom periodu, a koji je usmeren na unapređenje interne organizacije i konkretnih procedura, odnosno unapređenje postojećih ili uvođenje novih poslovnih procesa, funkcija ili administrativnih postupaka u skladu sa zakonodavnim okvirom i najboljim praksama. Pored pružanja podrške konkretnoj JLS da unapredi svoje kapacitete, svrha pilotiranja paketa jeste i dodatno unapređenje sadržaja paketa u skladu sa potrebama gradova i opština koje su utvrđene kroz sprovođenje konkretnog  paketa u praksi, a kako bi SKGO ovaj vid podrške stavila na raspolaganje svim zainteresovanim članicama.