Vesti

Dodeljena podsticajna sredstva kragujevačkim privrednicima

Grad Kragujevac je u četvrtak, 11. avgusta 2022. godine potpisao ugovore o dodeli podsticajnih sredstava za podršku privredi, sa preduzetnicima i predstavnicima 25 preduzeća iz oblasti metalskog i IKT sektora i udruženja. Grad Kragujevac prvi put na ovaj način pomaže i podstiče razvoj postojećih preduzeća, koja će dobijena sredstva iskoristiti za dodatno zapošljavanje, osavremenjavanje  proizvodnje, bolje pozicioniranje na tržištu i konkurentnost, ulazak na tržište dobavljača većih proizvodnih kompanija, nabavku novih softvera i licenci i obuku mladih u IKT sektoru. Za program podrške grad je iz budžeta izdvojio 8,23 miliona dinara.

Ovaj proces značajno je pomogla Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i deo je šire podrške gradu Kragujevcu kroz paket podrške opštinama u oblasti jačanja konkurentnosti lokalne privrede. SKGO je najpre izradila analize lanca vrednosti u dva sektora, metalskom i IKT, zatim pomogla izradu trogodišnjeg Programa za lokalni ekonomski razvoj koji je usvojila Gradska skupština 2021. godine sa ukupnim opredeljenim sredstvima od 60 miliona dinara i uz podršku SKGO započet je proces brendiranja mesta sa akcentom na ova dva privredna sektora. Ove aktivnosti realizovane su u periodu 2019-2021. godine u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama na putu ka EU - druga faza", koji je finansirala Vlada Švedske a sprovodila SKGO.

Dejan Ružić, načelnik Gradske uprave za razvoj i investicije naglasio je ovom prilikom da vođeni interesima privrednih subjekata i strukturnih klastera, koji posluju na teritoriji grada Kragujevca u oblastima IKT-a i metalske delatnosti, a na osnovu dugoročnog plana razvoja, grad Kragujevac je prvi put uveo meru podrške, a to koliko znači govori i broj prijava za bespovratna sredstva.

"U okviru prve od mera koje planiramo u narednom periodu, učestvovalo je 22 privredna subjekta, odnosno preduzetnika od  kojih je 15 iz metalske delatnosti i sedam iz sektora IKT-a i tri strukturna udruženja. Za IKT sektor maksimalan iznos je 200 hiljada dinara, 300 hiljada za metalsku delatnost i za klastere milion dinara", rekao je Ružić.

Radomir Erić, član Gradskog veća zadužen za privredu rekao je da je za kompanije koje posluju u Kragujevcu važno da ostvaruju veći profit i zapošljavaju nove radnike i da je ovo način da ih, kao lokalna samouprava, podržimo u tome.