Vesti

Tim Bača dobio nagradu publike na BeCULTOUR hakatonu u Briselu!

U petak, 9. septembra, u okviru sprovođenja projekta “BeCULTOUR: Više od kulturnog turizma”, nakon tri dana intenzivnih hakaton-radionica tokom međunarodnog takmičenja za najbolje inovativno rešenje u oblasti cirkularnog kulturnog turizma, koje je održano u Briselu u Visokoj školi menadžmenta ICHEC, među 19 internacionalnih timova iz šest zemalja Evrope, sa ukupno 76 takmičara, bila su i tri srpska tima – od kojih je ekipa iz Bača sa predlogom “BAČ BY TOUCH” ( https://rb.gy/ngg1ri) osvojila prvo mesto međunarodne publike koja je glasala onlajn, sa ubedljivih 538 od ukupno 2083 glasova za svih 19 predloga!

Bački tim u sastavu: Zorica Subotić, Milan Končar, Stela Badivuk i Branka Mandić – dobio je specijalnu nagradu od strane Vinsenta Favra, švajcarskog investitora u start-up-ove i konsultanta za strateški razvoj i osnivača Start-Up Factory (www.scale-up-factory.com), u vidu putovanja i boravka u Švajcarskoj, gde će dalje razvijati biznis model njihovog rešenja za kulturni turizam u Baču, koji se može primenjivati i u drugim opštinama.

Nakon proglašenja pobednika onlajn glasanja, organizatori su proglasili najboljih pet predloga o kojima je svoje ocene dalo 25 članova pet tematskih žirija, među kojima je bio i Igor Pucarević, nacionalni koordinator projekta ispred SKGO. Najbolje ocenjeni predlozi su stigli iz: Španije ( https://rb.gy/f6rasz), Finske ( https://rb.gy/nnlcsw), Moldavije ( https://rb.gy/jnmnuw) i sa Kipra ( https://rb.gy/wh5whh i https://rb.gy/o4qff4).

Svi srpski timovi su izazvali pozitivne komentare i utiske, kao i zainteresovanost za dalja razvijanja njihovih idejnih rešenja kroz Program akceleracije, u kome će tokom četvoromesečne mentorske podrške profesora Visoke škole menadžmenta ICHEC do januara 2023. godine raditi na unapređenju svojih projekata, biznis-planova i prototipova. Pored tima “Bač by Touch”, pažnju su privukli inovativni predlozi za unapređenje kulturnog turizma u projektnoj pilot regiji nasleđa u Vojvodini – Baču, Sremskim Karlovcima i Irigu – i ekipe:

  • Frušking 8x4x4” ( https://rb.gy/gpkzvp) – Avakuma Kvasa, Vere Novković, Vladimira Ivanovića i Jelene Panić Knežević, i
  • Cultural overload - Irig road” ( https://rb.gy/zaxw3c) – Ane Aleksić, Luli Miloš, Dejana Maslikovića i Milice Rudić.

Uz čestitke srpskim učesnicima na pokazanom trudu, radu, zalaganju, otvorenosti i posvećenosti tokom tri intenzivna dana rada u Briselu, ali i dužoj pripremi za isti, predstavnici SKGO su u okviru ceremonije svečanog zatvaranja briselskog hakatona uručili članovima srpskih timova simbolične nagrade – statue Umetničkog studija Masniković “DaDa”, kao i elektronske verzije SKGO izdanja “Gastronomskog vodiča kroz gradove i opštine Srbije” ( https://rb.gy/vnnmnq). 

Zahvalnost SKGO projektnog tima ide i predstavnicima opština Bač, Sremski Karlovci i Irig, brojnim ekspertima i saradnicima – koji su u periodu priprema i tokom hakaton-radionica pružali podršku u vidu povremenih konsultacija, testiranja modela, rešavanja zadataka i drugih multidisciplinarnih poduhvata karakterističnih za inovativne procese, članovima nacionalnog žirija koji je odabrao tri najbolja predstavnika – a najviše brojnim učesnicima lokalnih radionica u tri opštine učesnice iz naše zemlje. Nastavak projektnih aktivnosti i saradnje u Srbiji podrazumeva promocija i sprovođenje Akcionog plana za cirkularni kulturni turizam, rad na brendiranju, objavljivanju projektne analize finansijskih mogućnosti za izradu projekata na srpskom jeziku i daljoj podršci zainteresovanima za unapređenje cirkularnog kulturnog turizma.

Imajući u vidu da je održavanje hakatona u Briselu, nakon polovine sprovedenog trogodišnjeg projekta, a posle brojnih onlajn sastanaka zbog pandemijskih uslova – bila prilika za prvi uživo skup svih (od 15) projektnih partnera i saradnika – tako da se paralelno održavao i BeCULTOUR Policy Learning Lab u okviru koga je u četvrtak, 8. septembra organizovana studijska poseta projektne zajednice interesa, tj. projektnih partnera i tzv.miror-regiona za razmenu znanja i iskustava – oblasti sa izuzetnim primerom dobre prakse održivog kulturnog turizma i to o industrijskom nasleđu - Stadsregio Parkstad Limburg-u ( https://rb.gy/t4x6qh), kao i predavanje holandskih profesora i diskusija o “smart-data” menadžmentu.

U petak, 9. septembra u sedištu projektnog partnera ERRIN-a (Mreže evropskih regiona za istraživanja i inovacije) – nakon predavanja o rešenjima za unapređenje digitalizacije, ruralnih regija i kulturnu evropeizaciju ( https://rb.gy/sfjzik), održane i sesije za sumiranje ključnih izazova i rezultata, ali i glavnih zaključaka u cilju kreiranja preporuka ( https://rb.gy/vjh9qm) za Program inovacija i istraživanja “Horizon 2020”, odnosno relevantne organe i tela EU, na kome je Aleksandra Vukmirović, šefica SKGO Službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju i savetnica na BeCULTOUR projektu – bila facilitatorka radne grupe, zajedno sa Jerminom Stanojev, mentorkom na projektu sa Upsala Univerziteta – nakon čega su izvestile projektni plenum o zaključcima koji će u narednom periodu biti formulisani u predloge praktične politike, odnosno preporuke u oblasti cirkularnih investicija za infrastrukturu, mobilnost i turizam, uz kolege na ostale identifikovane ključne teme:

  • digitalizaciji i “smart data” menadžmentu, tj. digitalnim alatima za monitoring kulturnih oblasti;
  • sinergijama, odnosno kooperaciji ka većoj održivosti (potencijalima, poteškoćama i iskustvima mreža inovacija);
  • inovativnim ekosistemima – stimulaciji lokalnih inovacija i preduzetništva kroz kulturni turizam;
  • ljudskim resursima orijentisanih na humanistički razvoj (veštine, znanja, obrazovanje, kultura i nasleđe);
  • transformativnim putovanjima u manje posećena, odnosno udaljena kulturna područja.

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u saradnji sa opštinama Bač, Sremski Karlovci i Irig i u partnerstvu sa još 14 međunarodnih organizacija, dobila je podršku iz EU Programa za istraživanje i inovacije HORIZONT 2020 za projekat “BeCulTOUR: Više od kulturnog turizma”, a koji se tiče unapređenja i inovativnog razvoja u oblastima: kulturnog, istorijskog, religijskog i prirodnog nasleđa i turizma u šest evropskih oblasti – među kojima je i Vojvodina, odnosno pomenute opštine u periodu od februara 2021. do januara 2024. godine.

Više o projektu: https://rb.gy/isqfep  

Video o projektu: https://rb.gy/nqxkyr