Vesti

Sastanak Mreže za LER 21. septembra

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO biće održan 21.septembra 2022. godine sa početkom u 11.00 časova. Skup će biti održan u onlajn formatu putem ZOOM platforme. Link za registraciju učešća je: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_E8Vlbh7uSgKAfOUVF_Ph0Q, a rok za prijavu je do utorka, 20.septembra 2022. godine do 12 časova.

Glavne teme ovogodišnjeg sastanka su turizam i ugostiteljstvo sa posebnim osvrtom na planski pristup razvoju turizma na lokalnom nivou, banjski turizam, primenu Zakona o ugostiteljstvu iz ugla poverenih poslova JLS, postupak kategorizacije, ali i inspekcijski nadzor ovlašćenih inspektora JLS.

Kako oblast turizma i ugostiteljstva i dalje otvara veliki broj pitanja koja nam pristižu sa lokalnog nivoa nakon svake radionice ili održanog sastanka i ovog puta pozivamo članove Mreže da proslede pitanja i nedoumice iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Na pitanja koja su vezana za dnevni red biće odgovoreno tokom sastanka, a na pitanja na druge teme iz oblasti turizma i ugostiteljstva biće odgovoreno naknadno.

Imajući u vidu da je u toku izmena Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljskih delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata i Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj, pozivamo članove Mreže da dostave elektronskim putem na adrese (sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org) predloge za izmenu u cilju inoviranja i poboljšanja kvaliteta dokumenata.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osobe za više informacija Anita Popović i Slađana Grujić (anita.popovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org).

Agenda Mreze za LER_21.9. NOVO.pdf

PRAVILNIK MTU-2016(2)-3.pdf

Pravilnik-standardi.pdf

standardi - SEOSKO TURISTIČKO DOMAĆINSTVO.pdf

standardi - kuća.pdf

standardi - apartman.pdf