Vesti

Požarevac domaćin sledećeg u nizu Partnerskih foruma u okviru Programa Exchange 6

Grad Požarevac bio je 4. novembra 2022. godine domaćin Partnerskog foruma, konsultativnog tela sastavljenog od predstavnika lokalne samouprave, privatnog i civilnog sektora, kako bi svi zajedno aktivno učestvovali u izradi Plana razvoja grada. Ovaj važan proces realizuje se u okviru Programa EU Exchange 6“, koji finansira Evropska unija, a podršku procesu pruža Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Ispred SKGO prisutnima se obratio Nikola Tarbuk, generalni sekretar organizacije i naglasio da je naš prioritet pružanje stručne podrške gradovima i opštinama u procesu razvojnog i srednjoročnog planiranja, kapitalnog budžetiranja i transparentnog upravljanja budžetom, kao i finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

"Cilj procesa planiranja je definisanje razvojnih planova i dugoročno planiranje prioriteta koje treba ostvarivati, uz praćenje njihovog domašaja, čime se jača princip odgovornosti i stavlja naglasak na efektivnost i efikasnost rada lokalnih vlasti", rekao je Tarbuk i dodao da je strateško planiranje koristan instrument u prilagođavanju promenljivom okruženju i ono omogućava i utvrđivanje najboljeg načina korišćenja uvek ograničenih resursa.

Tarbuk je podvukao da su forumi odličan instrument kako za konsultacije za izradu Plana razvoja JLS, tako i za stvaranje partnerstva u lokalnoj zajednici kroz proces širokog uključivanja zainteresovanih strana. On je istakao da za razliku od javne rasprave kada učesnici pri kraju procesa razmatraju već poodmakli nacrt nekog dokumenta, saradnja kroz partnerski forum realizuje se kroz sve ključne faze rada na planu razvoja.

"Nadam se da će kroz ovaj Forum i slične sastanke koji će biti sprovedeni u radu na planu razvoja Požarevca i šira lokalna zajednica bolje razumeti zahtevnost procesa koji nosi lokalna uprava i još važnije - da će iskoristiti potencijal da utiče na razvojnu viziju svoje lokalne samouprave i podeliti odgovornosti za planirane rezultate", zaključio je Tarbuk.