Vesti

Akreditovana obuka "Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 24. novembra do 12. decembra 2022. godine, organizuje šest jednodnevnih akreditovanih obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka će biti realizovana po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Cilj obuke je pružanje osnovnih informacija i predočavanje uloga na poslovima za učestvovanje u uspostavljanju, održavanju i razvoju sistema FUK u LS, usmeravanje polaznika u pogledu pristupa za izradu i pripremu FUK dokumentacije i unapređenje razumevanja značaja kvalitetne primene sistema FUK u praksi. U tom smislu, ciljni učesnici obuke su članovi Radne grupe za uspostavljanje FUK, odnosno koordinatori za FUK, te drugi zainteresovani rukovodioci i službenici u organima LS koji su faktički nosioci ovih poslova.

Obuke će biti održane u sledećim terminima:

  • 24. novembar 2022. godine - Niš, hotel Tami
  • 29. novembar 2022. godine - Novi Sad, hotel Park
  • 01. decembar 2022. godine - Beograd, hotel Zira
  • 02. decembar 2022. godine - Užice, hotel Siesta
  • 09. decembar 2022. godine - Kragujevac, hotel Šumarice
  • 12. decembar 2022. godine - Beograd. hotel Zira

Prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave u skladu sa predloženim regionalnim grupisanjem, možete izvršiti slanjem popunjenog prijavnog formulara elektronskim putem na adresu sara.talijan@skgo.org

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Sara Talijan (sara.talijan@skgo.org)

Pozivno pismo_ FUK u LS 2022.pdf

Dnevni red prilog 2.pdf

Prilog 3-Okvirni raspored radionica i grupisanje LS.pdf

Prilog 4- PRIJAVNI FORMULAR - SKGO.doc