Vesti

Osnovna vrednost EU je javna uprava na usluzi građanima

Završna konferencija programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ održana je 17. novembra u Beogradu. Program je trajao četiri godine, a zahvaljujući preduzetim aktivnosti po prvi put je uveden sistem kompetencija za lokalne službenike. Projekat su zajednički finansirale Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodio je Savet Evrope sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

U uvodnom delu konferencije učesnicima su se obratili i šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper, šef Operacija II Delegacije Evropske unije u Srbiji Martin Klauke, šefica Odeljenja za demokratsko upravljanje Saveta Evrope Alina Tatarenko, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dejan Miletić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk.

„Jaka i efikasna javna uprava koja je na usluzi građanima je jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije i zbog toga reforma u ovoj oblasti spada u jedno od najvažniji pitanja na putu Srbije ka EU“, poručio je Martin Klauke, šef Odseka II u Delegaciji EU u Beogradu.

“Reforma znači kreiranje poverenja, kredibiliteta, odgovornosti i servisa za građane. Lokalni nivo je posebno važan, jer se tamo stvari događaju, tamo građani dolaze u kontakt sa javnom upravom, tu se sprovode odluke i politike”, naveo je Klauke.

Dodao je i da je zbog toga Evropska unija posvećena upravu jačanju kapaciteta javne uprave na lokalnom nivou i da je posebna pažnja EU usmerena na ulaganje u ljude i zaposlene u lokalnoj administraciji.

“Da bismo imali jaku javnu upravu na lokalnom nivou potrebni su kvalitetni ljudi, odnosno nezavisni i kvalifikovani eksperti koji su sposobni da budu saveznici građana i da na pravi način sprovode javne politike i služe kao servis građana”, rekao je Klauke.

Šef misije Saveta Evrope u Srbiji Tobias Flesenkemper rekao je da je u ovoj fazi projekat bio fokusiran na praksu i na sprovođenje svih promena kako bi javna uprava bila što efikasnija.

“Savet Evrope je uključen u proces jačanja lokalne samouprave jer postoje standardi u oblasti javne uprave koje želimo da se poštuju. Jačanje lokalne samouprave znači osnaživanje ljudi koji su zaposleni u lokalnim institucijama i unapređenje ljudskih prava svih građana”, naveo je Flesenkemper.

Državna sekretarka Maja Mačužić Puzić navodi da su ključ svih reformskih procesa ljudi i navodi da stalno ulaganje u ljudske resurse doprinosi sveobuhvatnoj reformi javne uprave, kao jednom od prioriteta Vlade, ali i bitnom preduslovu pristupanja Evropskoj uniji.

„Efikasna javna administracija vodi ka kvalitetnijem pružanju usluga građanima i privredi, smanjenju korupcije i većem poverenju građana u upravu, ali nije moguća bez kvalifikovanih i kompetentnih državnih službenika, na svim nivoima vlasti“, naglasila je ona.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO naglasio je dobru saradnju svih uključenih državnih partnera i lokalnih samouprava. On je istakao su zajedničkim delovanjem napravljeni veliki koraci u oblasti stručnog usavršavanja lokalnih službenika.

„Nacionalni sistem je uspostavljen i svakoga dana daje pozitivne rezultate, prvenstveno zahvaljujući radu Nacionalne akademije za javnu upravu, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Stalna konferencija takođe nastoji da pruži svoj doprinos razvoju ovog sistema, kroz kontinuiranu obuku, koja je deo nacionalnog programa obuke lokalnih službenika“, izjavio je Tarbuk i dodao da je od početka primene ovog sistema, SKGO održala više od 250 seminara, vebinara i programa e-obuke, na kojima je obučeno blizu 6000 zaposlenih iz gradova i opština.

Na skupu je predstavljena direktna podrška koju je dobilo pedeset opština i gradova u razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima, program obuka koje su pohađali zaposleni u lokalnim samoupravama, kao i grantovi koji su unapredili rad lokalnih službenika u 33 lokalne samouprave.