Vesti

Obrazovanje i mentalno zdravlje mladih tema sednice Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

Druga  sednica Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport SKGO održana je 22. novembra 2022. godine u hibridnoj formi. Sednicom je predsedavao Branislav Šušnica, predsednik opštine Bačka Palanka i predsednik Odbora, a teme sednice bile su srednje obrazovanje sa osvrtom na dualno obrazovanje i mentalno zdravlje mladih na lokalu, posmatrano kroz integrisane usluge i savetovališta za mlade. Na sednici učestvovalo 20 od ukupno 23 grada i opština.

Predsednik Odbora Branislav Šušnica istakao je značaj oblasti i širok spektar tema kojim se Odbor bavi za lokalne samouprave i njihove građane, dok je ispred SKGO prisutne pozdravio zamenik generalnog sekretara Marko Tomašević, naglasivši tradicionalno dobru saradnju Stalne konferencije gradova i opština sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom turizma i omladine.

Snežana Žugić, pomoćnica ministra u Sektoru za omladinu Ministarstva turizma i omladine obavestila je članove Odbora da Sektor za omladinu nastavlja sa izradom Nacionalne strategije za mlade za period 2022-2030. godine, kao i na novom Zakonu o mladima. Najavila je uvećana finansijska sredstva za JLS planirana za podršku unapređenja položaja mladih i izrazila iskrenu nadu da će taj budžet biti i usvojen. Posle dugog perioda, to bi bila značajna podrška za kancelarije za mlade, koje su, po njenom mišljenju , izuzetno važne, između ostalog i kao mesto okupljanja mladih, gde mogu da se čuju različite ideje i predlozi za aktivnosti u skladu sa njihovim željama i potrebama. Ministarstvo bi moglo da im priredi različite obuke, kao i podršku za lokalne politike koje se odnose na unapređenje položaja mladih.

Ispred Ministarstva prosvete, učesnicima sastanka obratio se Radovan Živković, rukovodilac Grupe za srednje obrazovanje. Prezentacijom na temu razvoja kvaliteta stručnog obrazovanja i uloge organizatora praktične nastave u stručnom i dualnom obrazovanju, gospodin Živković se osvrnuo na sam sistem stručnog obrazovanja, podatke upisa u škole za 2022/23. godinu i istraživanje na temu organizatora praktične nastave i vežbi iz 2022. godine, o brojčanom stanju OPNV i njihove uključenosti i efikasnosti, o izazovima i trenutnom stanju.

Dr Čedomir Šagrić iz Instituta za javno zdravlje u Nišu, govorio je o aktuelnoj situaciji u kojoj se mladi u državi nalaze i fokusirao se na pružanje integrisanih usluga koje se odnose na mlade. On je govorio o savetovalištima za mlade na lokalu, njihovo trenutno funkcionisanje, govorio o izazovima sa kojima se mladi u lokalnim samoupravama po pitanju mentalnog zdravlja nose I ukazao na primere dobre prakse u drugim zemljama u smislu rada sa mladima I brige o njihovom mentalnom I fizičkom zdravlju.

Sekretarka Odbora Nina Čehov je na kraju radnog dela sednice dala prikaz stanja u poslednje tri godine koji se odnosi na izdvajanje finansijskih sredstava u budžetima lokalnih samouprava, za oblasti koje Odbor pokriva: obrazovanje, kulturu, omladinu i sport.