Vesti

Onlajn obuke o upravljanju otpadnim vodama i čvrstim otpadom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) tokom decembra 2022. godine organizuje tri dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje otpadnim vodama i čvrstim otpadom“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

U procesu usklađivanja pravnih tekovina Srbije i EU i Pregovaračkog poglavlja 27 – životna sredina i klima, potrebno je naglasiti promene koje nas očekuju u odnosu na trenutno stanje u oblasti upravljanja otpadnim vodama i čvrstim otpadom. To se pre svega odnosi na usklađivanje sa zahtevima Acquis-a, a koje je propisano direktivama EU o upravljanju otpadom, deponijama i prečišćavanju otpadnih voda. U tom smislu neophodno je upoznati zaposlene u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama sa EU direktivama u ovoj oblasti, postojećim zakonodavstvom u Republici Srbiji, kao i ciljevima koji se postavljaju pred sve članice EU. Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za razvoj lokalnih planova i programa upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama u skladu sa zahtevima EU direktiva i zakonodavstvom Republike Srbije.

 

Planirane onlajn obuke održaće se u sledećim terminima:

  1. 8-9. decembar 2022. godine, prijavom na sledeći link:  https://rb.gy/zgjy7s  
  2. 13-14. decembar 2022. godine, prijavom na sledeći link: https://rb.gy/xgph9q 
  3. 26-27. decembar 2022. godine, prijavom na sledeći link: https://rb.gy/bix0fg

 

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

Prijavu predstavnika jedinice lokalne samouprave na jedan od predloženih termina vebinara potrebno je poslati najkasnije do 6. decembra.

Pozivno pismo_akreditovana obuka_otpad i otpadne vode.pdf

Agenda- SKGO vebinar- otpad i otpadne vode.docx