Vesti

Omladinski delegati: Poziv za prijavu za učešće u inicijativi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“ 2023. godine

Inicijativa Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope „Rejuvenating Politics“, pokrenuta je 2014. godine sa ciljem da promoviše učešće mladih u javnom životu i procesu donošenja odluka na lokalnom i regionalnom nivou.

Od oktobra 2014. Kongres poziva mlade profesionalce iz  različitih sredina – mlade aktiviste, omladinske radnike, studente da  učestvuju na njegovim sednicama, da se izjasne u debatama i razmene sa  članovima Kongresa o pitanjima koja su na dnevnom redu. Od 2016. godine,  kao sastavni deo svog učešća, omladinski delegati su morali da razviju  sopstvene projekte na lokalnom i regionalnom nivou između sesija.

Biti  omladinski delegat godinu dana je jedinstvena prilika da steknete  međunarodno iskustvo, postanete deo raznolike grupe mladih aktivista,  umrežite se i ostvarite uticaj stimulišući debate iz perspektive  mladih, naglašavajući i jačajući posvećenost Kongresa mladima.  osnaživanje.

U okviru te inicijative „ Rejuvenating Politics“, {“Podmlađivanje politike“), Kongres poziva mlade ljude iz država  članica Saveta Evrope, starosti između 18 i 30 godina da se prijave na  ovogodišnji konkurs.

Po jedna mlada osoba iz svake od 46 država članica Saveta Evrope biće pozvana od strane Kongresa da:

  • aktivno učestvuje, kao omladinski delegat,  na 44. (21-23. mart 2023.god.) i 45. (24-26. oktobar 2023.god.)  Plenarnom zasedanju Kongresa - mladi delegati će imati priliku da daju  svoja mišljenja tokom debata i da razmene mišljenja sa članovima  Kongresa o pitanjima koja su na dnevnom redu.
  • razvije sopstveni projekat u svojoj lokalnoj zajednici (pod okriljem Kongresa) - omladinski  delegati moraju da razviju sopstvene projekte na lokalnom i regionalnom  nivou. Za to će imati podršku trenera u vidu mentorskih sesija da  razviju i procene svoje ideje.

Odabrani omladinski delegati moraju da se obavežu da će učestvovati u potpunosti u radu oba plenarna zasedanja Kongresa tokom 2023.godine.

Profil kandidata

Svi omladinski delegati treba da:

-  budu otvoreni, posvećeni i motivisani da razvijaju i jačaju dijalog  između mladih ljudi i izabranih predstavnika na lokalnom/regionalnom  nivou;

- da imaju između 18 i 30 godina;

- žive i poseduju pasoš jedne od 46 država članica Saveta Evrope;

- budu aktivni u radu sa mladima na lokalnom i regionalnom nivou;

- budu na raspolaganju da se angažuju u celoj aktivnosti, uključujući i pripremu lokalnih projekata;

-  imaju interes da aktivno učestvuju u kreiranju politike na lokalnom  i/ili regionalnom nivou, ali da ne budu izabrani predstavnici;

- umeju da prošire informacije dobijene tokom sesije po povratku kući;

- imaju dobre veštine pisanja i javnog govora;

 - budu posvećeni radu u interkulturalnom timu;

- nisu ranije učestvovali u ovoj inicijativi;

- tečno govore engleski.

Postupak prijave

Rok za prijavu mladih iz dotičnih zemalja je najkasnije do 6. januara 2023. godine.

Kandidati treba da popune onlajn formular.

Kandidati takođe moraju da pošalju kratak video snimak preko onlajn linka koji ne traje duže od 30 sekundi, kako bi podržali svoju prijavu. Link  do video snimka (naslov treba da sadrži samo ime i državu podnosioca  prijave) treba poslati zajedno sa prijavom. Napominjemo da kandidati ne  treba da se predstavljaju na video snimku već da odgovore na  postavljeno pitanje. Ovo je sastavni deo aplikacije.

U nastavku možete naći više informacija o inicijativi i postupku prijave: Information document , kao i aplikacioni formular - application form

Prijave  će biti prihvaćene samo putem zvaničnog onlajn obrasca i odluka  komisije za izbor će biti konačna. Omladinske delegate biraće Komisija  za selekciju koja uključuje portparola Kongresa za mlade, trenere za  mlade i dva člana Saveta za mlade Saveta Evrope. Komisija će osigurati  da odabrani kandidati predstavljaju uravnoteženu grupu u pogledu pola,  kulturnog porekla i iskustva.

Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima izbornog postupka najkasnije do 10. februara 2023. godine.

Troškovi

Putne  troškove i dnevnice mladih delegata snosiće Kongres lokalnih i  regionalnih vlasti u skladu sa pravilima Saveta Evrope. Smeštaj će  obezbediti i platiti organizatori, u jednokrevetnim ili zajedničkim  sobama prema raspoloživosti i važećim sanitarnim merama. Organizatori  ne mogu da pokriju troškove smeštaja na drugom mestu.

Kontakt: Dolores Ríos Turón, Direktor Službe za podnošenje podnesaka, Kongres lokalnih I regionalnih vlasti, congress.youth@coe.int

Dodatne informacije na linku  youth delegate participation