Vesti

Serija radionica o lokalnim aktima u oblasti rodne ravnopravnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 6. aprila do 23. maja 2023. godine organizuje četiri jednodnevne regionalne radionice na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. 

SKGO pruža podršku implementaciji Zakona o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Zakonom je propisano da su lokalne samouprave u obavezi da uspostave mehanizme za rodnu ravnopravnost kao i da izveštavaju o stanju rodne ravnopravnosti. Budući da je Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti novi institut u zakonu, a sve lokalne samouprave su u obavezi da ga usvoje, planirano je da se kroz radionice pruži podrška u implementaciji i da se podignu kapaciteti JLS za primenu ovih odredbi. Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti se donosi posle procene rizika i predstavlja garanciju rodne  perspektive, urodnjavanja i uravnotežene zastupljenosti polova u postupanjima organa javne vlasti. Prema zakonu, plan upravljanja rizicima sadrži: 1) oblasti i procese koji su naročito rizični za povredu principa rodne ravnopravnosti i procenu stepena rizika; 2) preventivne mere kojima se sprečavaju rizici i rokovi za njihovo otklanjanje; 3) podatke o licima odgovornim za sprovođenje mera iz plana upravljanja rizicima, što su sve oblasti koje će biti tematizovane na radionici.

Stoga će radionica,  biti posvećena praktičnom pristupu izrade lokalnih akata u skladu sa izrađenim SKGO modelima,  razmatranju i kreiranju planova upravljanjem rizika od povrede principa rodne ravnopravnosti, predstavljanju modela za rodnu ravnopravnost, ali i najčešćim izazovima i primerima dobre prakse.

Radionice će se održavati prema sledećem rasporedu:

  •  6.4.2023. godine Beograd, hotel Holiday INN (Španskih boraca 74)
  • 19.4.2023. godine Novi Sad, hotel Šeraton (Polgara Andraša 1),
  • 19.5.2023. godine Kragujevac, hotel Kragujevac (Kralja Petra 18),
  • 23.5.2023. godine Niš, hotel Ambasador (Trg kralja Milana bb).

Radionice u svakom od naznačenih termina počinju u 10:00 časova, a radionice su namenjene donosiocima odluka i zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, ali i drugim akterima koji učestvuju u planiranju, kreiranju i razvoju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Za radionicu je neophodno da se prijavite putem linka: https://forms.office.com/e/i85rBWL4js

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u slučaju većeg interesovanja i broja prijava za pojedini termin predloži drugačiji raspored u cilju ravnomernog prisustva predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Nataša Okilj,- mejl: natasa.okilj@skgo.org, br. tel. 064/870-3319.

Ovu aktivnost SKGO sprovodi kroz Program „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlade Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade

Agenda radionice 

Pozivno pismo