Vesti

Kragujevac, Sokobanja, Vranje i Vrnjačka Banja najbolji u primeni principa dobrog upravljanja

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), organizovali su 17. maja 2023. godine u Vrnjačkoj Banji svečani skup povodom izbora najboljih opštinskih/gradskih uprava u okviru sprovedenog Javnog poziva za dodelu Godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave u primeni principa dobrog upravljanja u 2022. godini. Nagrade su dodeljene u četiri kategorije dobrog upravljanja, a najbolje lokalne samouprave su Grad Kragujevac, Opština Sokobanja, Grad Vranje i Opština Vrnjačka Banja.

Čestitajući pobednicima, ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović istakao je da je Nagradni fond ove godine iznosio 10 miliona dinara, a da je na adresu Ministarstva u okviru Javnog poziva za dodelu Godišnjih nagrada stiglo 30 prijava. Dodao je da je cilj današnjeg događaja da se istaknu izuzetni primeri dobre prakse na lokalu, te da se inspiriše celokupni dalji razvoj sistema lokalne samouprave u Srbiji.

„Proglašavamo najbolje opštine i gradove i najboljim primerima dobre uprave dodeljujemo nagrade, kako bismo ih finansijski podržali u daljem unapređenju upravljanja na lokalnom nivou. Uveren sam da će Kragujevac, Vrnjačka Banja, Vranje i Sokobanja biti još bolji u ostvarivanju principa dobre uprave, kao i sprovođenju najvažnijih zadataka, pre svega, pružanju usluga, jer je dobro upravljanje ključno za očuvanje poverenja građana“, naglasio je Martinović.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO naglasio je da Stalna konferencija u saradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i sa drugim partnerima, već godinama podržava svoje članice u naporima da pravni okvir, procedure i svoju praksu usklade s načelima dobrog upravljanja.

„Ovaj svečani skup predstavlja rezultat brojnih inicijativa na polju dobrog upravljanja, a danas smo se okupili da predstavimo i promovišemo dobre primere iz cele Srbije, kao i da potvrdimo da usvajanje i primena načela dobrog upravljanja dovodi do konkretnih pozitivnih promena, da su napori koje opštine i gradovi ulažu prepoznati i da, što je najvažnije, stvaraju bolje uslove za život lokalne zajednice“, izjavio je generalni sekretar SKGO.

Nagrada u kategoriji Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je Opštini Vrnjačka Banja, a predsednik opštine Boban Đurović rekao je da je ponosan na lokalnu administraciju, koja je tokom prethodnih godina realizovala mnoge projekte i ideje a, sve u cilju lakšeg, bržeg i boljeg funkcionisanja uprave. Podsetio je da ovo nije jedina prva nagrada, jer je opština Vrnjačka Banja i prošle godine nagrađena od nadležnog ministarstva za primer dobre prakse „Transparentnosti budžetskog procesa i sprovođenja javne rasprave“.

„Nagrade nas obavezuju, inspirišu i podstiču da i u budućnosti približavamo opštinu građanima i olakšavamo procedure i ostvarivanje prava“, istakao je Đurović.

U kategoriji Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave pobednik je Opština Sokobanja, a nagradu je primio dr Miodrag Nikolić, predsednik opštine i tom prilikom naglasio da je prioritet rada lokalne samouprave opštine Sokobanja zadovoljstvo građana, što se postiže njihovim aktivnim učešćem u radu opštinskih organa.

„Transparentnost i pružanje prave i tačne informacije siguran je put za dostizanje uspeha u radu lokalne samouprave, a samim tim i za sticanje poverenja građana i zadovoljenje potreba i pojedinaca i zajednice. Opština Sokobanja ulaže sve napore da nastavi sa trendom rasta transparentnosti kako bi se građanima obezbedio nesmetan pristup informacijama, što je danas jedan od imperativa za dostizanje uspeha i globalno i u Srbiji. Pažljivo osluškujemo potrebe građana i odluke donosimo u skladu sa njima, čime se ostvaruju ciljevi rada naše Opštine. Želim da iskažem zadovoljstvo i zahvalnost što su prepoznati trud i kvaliteti Opštine Sokobanja, a nama je to i podstrek da nastavimo putem kojim idemo kao moderna opština, a istovremeno i zadatak da budemo još efikasniji servis građana“, izjavio je Nikolić.

Ispred Grada Kragujevca dobitnika nagrade u kategoriji Efikasnost i delotvornost, prisutnima se obratila članica Gradskog veća Sanja Tucaković koja je istakla da je uvođenjem sistema prijave problema, upita i predloga građana i pravnih lica putem softverske aplikacije eKGrađanin i njena veza sa aplikacijom Lična karta mesnih zajednica, Grad Kragujevac efikasno i sistematično uključio svoje građane u predlaganje mera za unapređenje rada lokalne samouprave i rešavanje problema u sredinama u kojima žive.

„Nagrada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i podrška Stalne konferencija gradova i opština, potvrda je da smo na pravi način uključili građane u planiranje i odlučivanje i primenili princip dobrog upravljanja. Javna uprava po meri građana je jedan od osnovnih prioriteta desetogodišnjeg Plana razvoja grada Kragujevca“, zaključila je Tucaković. 

Grad Vranje je primio nagradu u kategoriji Odgovornost i vladavina prava, a ovom prilikom načelnik gradske uprave Vranje, Dušan Aritonović izjavio je da su odgovornost i vladavina prava, pored efikasnosti i transparentnosti, neka od osnovnih načela dobrog upravljanja.

„Gradska uprava Vranje kontinuirano radi na uspostavljanju i primeni ovih principa i ova nagrada je upravo potvrdila da smo na tom polju zabeležili značajan iskorak i da smo na dobrom putu. Ovom prilikom zahvaljujem se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje je sve ovo prepoznalo i nagradilo. Takođe, zahvalnost dugujemo i Stalnoj konferenciji gradova i opština, koja je naš značajan partner i koja ima izuzetno velike zasluge za razvoj i unapređenje rada opštinskih i gradskih uprava u celoj Srbiji“, rekao je Aritonović.

MDULS je pobednicima konkursa dodelio sredstva iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti ostvarili finansijsku nagradu u iznosu od 2,5 miliona dinara.

Osim sredstava iz fonda Ministarstva, a u cilju dodatne podrške razvoju i primeni principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava, SKGO pobednicima konkursa donira opremu na osnovu utvrđene namene za utrošak sredstava prema predlozima nagrađenih gradova i opština. Ukupan nagradni fond iz SKGO izvora finansiranja iznosi 4,5 miliona dinara koji će u jednakim iznosima od 1.125.000 RSD biti raspodeljen na četiri pobednika konkursa uz podršku Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“.