Vesti

Izabrano 10 lokalnih samouprava na konkursu za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavlјanje/unapređivanje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma

Programom ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uklјučivanja na lokalnom nivou’’, kao jedan od vidova podrške LS, predviđen je set aktivnosti usmerenih na realizaciju unapređenja implementacije lokalnih mera i mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou.

Lokalne samouprave koje su u okviru javnog poziva za dobijanje  sveobuhvatne podrške za uspostavlјanje/unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja izabrane za dobijanje navedene podrške su opštine Vrnjačka BanjaŽabalјVrbas, SečanjKanjiža i Požega, gradovi Čačak i Kikinda, i gradske opštine Novi Beograd i Obrenovac.

Podrška socijalnom uklјučivanju Roma i Romkinja,  u skladu sa već uspostavlјenim mehanizmima i politikama u ovoj oblasti, nadovezuje se na rezultate ostvarene kroz prethodne akcije i usmerava na dalјe unapređivanje položaja Roma i Romkinja na lokalnom nivou kroz sprovođenje prioritetnih mera predviđenih Strategijom za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030 i odnosi se na sledeće aktivnosti:

  • Formiranje koordinacionih tela za inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou,
  • Formiranje mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja,
  • Izrada/unapređenje lokalnih akcionih planova za socijalno uklјučivanje Roma i Romkinja,
  • Izrada operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja,
  • Sufinansiranje operativnih planova mobilnih timova za inkluziju Roma i Romkinja za period od 2 godine u maksimalnom iznosu do 10.000 evra po lokalnoj samoupravi odnosno do 70% troškova sprovođenja operativnog plana (obaveza sufinansiranja najmanje 30% ukupnih troškova sprovođenja od strane lokalne samouprave),
  • Sprovođenje aktivnosti u cilјu izgradnje kapaciteta, umrežavanja i razmene iskustava lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

Čestitamo izabranim i zahvalјujemo se lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursu i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju, zahvalјujući sredstvima Evropske unije, SKGO pruža gradovima i opštinama.

Program finansira Evropska unija u okviru IPA 2020, sprovodi SKGO, telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, a ministarstvo nadležno za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.