Vesti

Izabrano 20 lokalnih samouprava na Javnom pozivu za dodelu paketa podrške za unapređenje socijalne zaštite

Programom ,,Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uklјučivanja na lokalnom nivou’’, kao jedan od vidova podrške JLS predviđena je stručno-tehnička i finansijska podrška za unapređenje socijalne zaštite

Na Javnom pozivu za dodelu paketa podrške za unapređenje socijalne zaštite izabrane su sledeće JLS:

  • opštine Beočin, Rača, Tutin, Babušnica, Aranđelovac, Vrnjačka Banja, Petrovac na Mlavi, Bela Palanka, Svrljig, Smederevska Palanka, Ada, Odžaci, Paraćin, Blace i grad Užice - za paket podrške koji podrazumeva stručno-tehničku podršku u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite i uvođenje nove/novih ili unapređenje postojećih standardizovanih usluga socijalne zaštite;
  • opštine Aleksinac, Raška, Šid i gradovi Kruševac i Kragujevac - za paket podrške koji podrazumeva stručno-tehničku podršku u razvoju "novih mehanizama“ i specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite, odnosno za razvoj inovativnih i/ili integrisanih, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje.

Paketi podrške pored stručno-tehničke podrške, usmerene na unapređenje pravnog okvira, finansijskih i institucionalnih mehanizama za održivo planiranje i funkcionisanje socijalne zaštite, a u skladu sa važećim strateškim i pravnim okvirom na nacionalnom nivou, obuhvataju i finansijsku podršku u iznosu od 60.000/100.000 EUR za uspostavljanje/unapređenje jedne ili više usluga socijalne zaštite.

Čestitamo izabranim i zahvalјujemo se svim lokalnim samoupravama koje su učestvovale na Javnom pozivu i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju, zahvalјujući sredstvima Evropske unije, SKGO pruža gradovima i opštinama.

Program finansira Evropska unija u okviru IPA 2020, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO). Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, a ministarstvo nadležno za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja.