Vesti

Grad Vranje dobija Javni budžetski portal

Grad Vranje je u okviru prvog Javnog poziva za dodelu paketa podrške lokalnim  samoupravama u okviru Programa EU Exchange 6 izabran za realizaciju  paketa podrške za unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih  projekata koji je realizovan tokom 2022. i 2023. godine. Pored toga izabran je i za dodatnu podršku tj. za izradu budžetskog portala koja  podrazumeva dodelu hardverske opreme za podršku radu portala, kao i  instalaciju softvera i obuku korisnika i administratora portala. Javni  budžetski portal (JBP) – predstavlja sistem elektronskog izveštavanja za  Skupštinu LS, građane i ostale zainteresovane strane u cilju njihovog  informisanja o procesu pripreme i izvršenja lokalnog budžeta. Reč je o  platformi koja omogućava članovima lokalnog parlamenta, građanima i svim  zainteresovanim stranama da prate pripremu i izvršenje lokalnog  budžeta, pružajući informacije o izvršenju tekućeg budžeta i pripremi  novog. Javni budžetski portal, takođe, kombinuje budžetske informacije  sa različitim alatima, vestima, anketama. Ova softverska aplikacija,  koja ima svoju javnu prezentaciju na veb stranici LS, počiva na  povezanosti, uvozu osnovnih budžetskih podataka iz materijala koje,  inače, priprema i/ili kontroliše organizaciona jedinica za finansije. S  toga danas u Vranju borave predstavnici Stalne konferencije gradova i  opština Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko  budžetiranje i Nedeljko Đurić, savetnik za planiranje i kapitalne  projekte, koji će održati obuku korisnika i administratora portala i  omogućiti instalaciju budžetskog portala. Sastanku i  obuci prisustvuju  gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić i predstavnici  Odeljenja za budžet i finansije Grada Vranja.

Program  EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa  IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja, što znači da  Delegacija EU u Srbiji ima najznačajnija upravljačka ovlašćenja. Ključne  resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo  finansija i Republički sekretarijat za javne politike, uz Ministarstvo  državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za evropske  integracije. Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, Stalna  konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog  partnera i neposredne odgovornosti u pogledu realizacije planiranih  programskih aktivnosti.