Vesti

Seminari/vebinari o planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština (SKGO) organizuje šest jednodnevnih seminara "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu" u periodu od 26. septembra do 11. oktobra. Seminari se realizuju u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“  koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Učesnicima seminara biće predstavljene Smernice za pravilnu pripremu budžeta lokalnih samouprava, kao i detaljno uputstvo za pripremu i izradu budžeta za 2024. godinu. Dodatno, biće ukazano na potrebna unapređenja, koja su uočena kao neophodna radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu lokalne samouprave od strane SKGO, kao i nalaza Državne revizorske institucije. Imajući u vidu značaj procesa praćenjа i izveštavanjа o učinku programa kao važnog ulaznog elementa za izradu i transparentnost budžeta, kao i za izradu odluka o završnim računima, na seminarima će i ova oblast biti posebno obrađena.

Datumi i mesta održavanja, kao i linkovi za registraciju po definisanim datumima za seminare/vebinare dostupni su u nastavku.

1. Beograd utorak 26. septembar 2023. godine, sala Skupštine opštine Stari Grad, ulica Makedonska 42

Prijava putem linka https://forms.office.com/e/5eLvbxdw0B

2. Novi Sad četvrtak, 28. septembar 2023. godine, sala Skupštine grada Novi Sad, ulica Žarka Zrenjanina 2

Prijava putem linka https://forms.office.com/e/nD0cJgqYWq

3. Kragujevac utorak 03. oktobar 2023. godine, velika sala Skupštine grada Kragujevca, Trg Slobode 3

Prijava putem linka https://forms.office.com/e/tXe0xWBDK7

4. Niš sreda 04. oktobar 2023. godine, sala hotela New City Hotel, ulica Vožda Karađorđa 12

Prijava putem linka https://forms.office.com/e/cThC3BQDPV

5. Vebinar utorak 10. oktobar 2023. godine

Prijava putem linka https://rb.gy/tsqwb

6. Vebinar sreda 11. oktobar 2023. godine

Prijava putem linka https://rb.gy/rn7ev


Seminar u svakom od naznačenih termina počinje u 11:00 časova, u skladu sa dnevnim redom.

Rok za prijavu učešća je ponedeljak, 25. septembar 2023. godine.

Za dodatna pitanja u vezi sa najavljenim seminarima, kontakt osoba je Anida Mujović (anida.mujovic@skgo.org).

Dnevni red