Vesti

30 lokalnih samouprava dobilo podršku SKGO u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma

Ceremonija svečanog potpisivanja i uručivanja sporazuma o saradnji za lokalne samouprave izabrane za realizaciju seta aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i inkluzije Roma održana je 3. oktobra, u Beogradu. Podršku realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2020.

Podršku je dobilo 20 lokalnih samouprava za unapređenje socijalne zaštite, koja podrazumeva stručno-tehničku podršku u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite, kao i 10 lokalnih samouprava izabranih za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Lav Grigorije Pajkić, ovom prilikom istakao je da Ministarstvo ulaže napore da kroz normativna i planska dokumenta i različite projektne aktivnosti unapredi sistem socijalne zaštite kako bi se unapredio kvalitet usluga u lokalnoj zajednici.

„Ministarstvo ima veoma uspešnu saradnju sa SKGO, posebno u delu saradnje sa jedinicama lokalne samouprave u oblasti socijalne zaštite. Rad na poboljšanju uslova života naših građana uvek je na prvom mestu, a to je cilj koji možemo ostvariti samo zajedničkim snagama i nepodeljenim entuzijazmom“, zaključio je Pajkić i dodao da će Ministarstvo nastaviti da radi na unapređenju sistema socijalne zaštite.

Prof. dr Rejhan Kurtović, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izjavio je da Vlada Republike Srbije vodi odgovornu politiku u svim oblastima i da se podrška socijalnoj inkluziji Roma nadovezuje na osnovne rezultate na ovom polju na lokalnom nivou, kroz sprovođenje mera predviđenih Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u RS za period 2022-2030.

„Zahvaljujem se donatorima, pre svega Evropskoj uniji, na kontinuiranoj podršci kao i partnerima, prvenstveno resornim ministarstvima finansija i rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike, zatim SKGO i lokalnim samoupravama, kao i organizacijama civilnog društva bez kojih nije moguće realizovati sve ono što se kroz ovaj program planiralo“, rekao je državni sekretar Kurtović.

Ispred Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji prisutnima se obratila Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije i naglasila da se ove godine obeležava 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i izjavila da je neverovatno koliko smo mnogo postigli kao čovečanstvo, a u isto vreme koliko malo kada je reč o dostizanju suštinskih ambicija deklaracije.

„Znamo da za previše, od 10 do 12 miliona Roma u Evropi, jednaka prava nisu potpuno obezbeđena. Romi još uvek imaju poteškoća u zapošljavanju i stanovanju, a suočavaju se i sa uvredama na ulici i medijima, a često i u javnom političkom diskursu“, rekla je gospođa Halačova.

Ona je podvukla da su promene neophodne i izvodljive, ako javne institucije i organizacije civilnog društva rade zajednički ka jednakosti i jednakim pravima.

Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO rekao je da je plan i opredeljenje organizacije davanje podrške unapređenju efikasnosti, kvaliteta i obuhvata lokalnih politika socijalne zaštite i socijalne inkluzije i podrška jednakim mogućnostima za svakog člana lokalne zajednice. 

"Aktivnosti na polju unapređenja ili uvođenja novih lokalnih usluga socijalne zaštite, odnosno inkluzije Roma i Romkinja u lokalnim samoupravama, predstavljaju nastavak našeg prethodnog rada na unapređenju kvaliteta života najosetljivijih grupa stanovništva, koje zaslužuju posebnu pažnju društva", izjavio je Tarbuk.

On je naglasio da će SKGO kroz ovaj projekat sprovesti sveobuhvatnu stručnu podršku gradovima i opštinama u uspostavljanju, odnosno unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou i za uvođenje odnosno unapređenje usluga socijalne zaštite, koje su zasnovane na potrebama njihovih korisnika.

"Ako se imaju u vidu identifikovane potrebe, naš zaključak je da treba nastaviti razvijanje održivog lokalnog okvira za sprovođenje politika i usluga u oblasti socijalne zaštite, sa pažnjom da iz njih niko ne bude izostavljen", zaključio je generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk.

Realizacijom ovog projekta biće stvoreni uslovi za unapređenje kvaliteta i obima usluga socijalne zaštite i podsticanje inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa, posebno romske populacije na lokalnom nivou, što će doprineti poboljšanju efikasnosti politika socijalnog uključivanja kako bi se podstakle jednake mogućnosti i aktivno učešće žena i muškaraca.

Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) zadužena za implementaciju projekta.

Podržane lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite su: Ada, Aleksinac, Aranđelovac, Babušnica, Bela Palanka, Beočin, Blace, Kragujevac, Kruševac, Odžaci, Paraćin, Petrovac na Mlavi, Rača, Raška, Smederevska Palanka, Svrljig, Šid, Tutin, Užice i Vrnjačka Banja.

Podržane lokalne samouprave izabrane za dobijanje sveobuhvatne podrške za inkluziju Roma i Romkinja su: Čačak, Kanjiža, Kikinda, GO Novi Beograd, GO Obrenovac, Požega, Sečanj, Vrbas, Vrnjačka Banja i Žabalj.