Vesti

Akreditovana onlajn obuka na temu finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje akreditovanu obuku „Finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“ (2023/07/0108) u formi tri dvodnevna vebinara, a u koordinaciji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske. Ova akreditovana obuka je deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2023. godinu.

Već nekoliko godina unazad, SKGO sprovodi aktivnosti u ovoj oblasti u cilju jačanja saradnje i partnerstva jedinica lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva. Realizacija ove konkretne obuke je, takođe, predviđena Akcionim planom za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za organizacije civilnog društva (2022-2023). Cilj obuke jeste jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u izgradnji različitih oblika saradnje sa organizacijama civilnog društva, posebno obezbeđivanju transparentnosti postupka izbora i dodele sredstava i praćenju realizacije programa, odnosno projekata koje sprovode organizacije civilnog društva. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“, i uspešno savladanog testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Datumi održavanja dvodnevnih vebinara, sa linkom za prijavu učesnika su:

- I termin 11-12.10.2023. godine

https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=0248aaa5689fcad11218bd55b4c8455a55afcfbf7a88d369e281a1a08849a5bd

Rok za prijavu je 09.10.2023.

- II termin 18-19.10.2023. godine

https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=780539e87a014b4b8f3d9c3dd18dfb12c27799c4dd8cb2e3e5bb76f4acb54b2c

Rok za prijavu je 16.10.2023.

- III termin 24-25.10.2023. godine

https://lms.napa.gov.rs/offline-courses-detailed.php?id=cec078e676edfce7da3a88cacba9e71b4cb6164d956103ce0e358f2afc56b29d

Rok za prijavu je 19.10.2023.

U svakom od naznačenih termina, vebinar počinje u 11 časova.

Za dodatne informacije o obuci, kontakt osoba je Marija Lukić marija.lukic@skgo.org

Dnevni red

Pozivno pismo

Opis programa obuke