Vesti

Priznanje za unapređenja ljudskih i manjinskih prava i položaja osetljivih društvenih grupa

Povodom obeležavanja 75 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Međunarodnog dana ljudskih prava, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dodelilo je Zahvalnicu Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) za poseban doprinos i angažman u oblasti unapređenja ljudskih i manjinskih prava i položaja osetljivih društvenih grupa u jedinicama lokalne samouprave.

Ispred SKGO zahvalnicu je primio generalni sekretar Nikola Tarbuk, koji se zahvalio na priznanju koje je potvrda napora SKGO u prethodnom periodu na unapređenju uslova života i podsticanja inkluzije ugroženih i marginalizovanih grupa.

Svečanost je održana 10. decembra 2023. godine u Pedagoškom muzeju u Beogradu i tom prilikom ministar Tomislav Žigmanov dodelio je zahvalnice partnerima iz javne uprave, medija, civilnog društva, lokalne samouprave, akademske zajednice i drugih organizacija i institucija kao i istaknutim pojedincima za podršku unapređenju ljudskih prava u Srbiji.

U svom obraćanju, ministar  Žigmanov naglasio je da je Ministarstvo tokom prošle godine sve aktivnosti usmeravalo u kontekstu vrednosti i vizije koje su sadržane u Univerzalnoj deklaraciji  ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.

Verovatno najznačajnija od svih aktivnosti, dodao je ministar, bila je ratifikacija Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kako je bilo i obećano prošle godine upravo na ovaj dan.

Ministar Žigmanov je istakao da se veliki jubilej obeležava upravo u Pedagoškom muzeju i uz izložbu radova studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada, sa željom da se na ovaj način krene u susret sledećem jubileju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, spajajući budućnost oličenu u mladosti i energiji i kreativnosti mladosti, sa neprolaznim vrednostima kojima svi stremimo.

Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji, u svom obraćanju podsetila je da je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima doneta posle dva svetska rata, holokausta, razaranja od atomskih bombi, velike ekonomske krize tadašnjeg sveta i kolonijalne eksploatacije, te naglasila da ljudska prava treba da budu u centru ne samo ovakvih govora već i politika i zakona, kao i njihove primene.

Zahvalnice su ove godine dobili novinarke Sandra Mandić za serijal „Male velike priče“ TV Insajder, Jasmina Pašić za podizanje svesti o položaju dece iz ranjivih i marginalizovanih društvenih grupa na istoj televiziji i novinarka RTS Tamara Tankosić za medijsko izveštavanje u domenu ljudskih i manjinskih prava i marginalizovanih grupa.

Za poseban doprinos i angažman akademskim radom u oblasti unapređenja ljudskih i manjinskih prava i položaja posebno ranjivih i marginalizovanih društvenih grupa priznanje su dobili prof. dr Ivana Krstić sa Pravnog fakulteta u Beogradu i prof. dr Dejan Matić sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Mr sci. Darko Vuković sa Akademije umetnosti u Novom Sadu dobio je zahvalnicu za poseban doprinos akademskim radom i umetničkim izrazom u oblasti unapređenja ljudskih i manjinskih prava i marginalizovanih grupa.

Docent dr Valentina Bošković Marković dobila je zahvalnicu za doprinos u oblasti rodne ravnopravnosti. Ana Janković Jovanović i Aleksandra Petrović iz Tima UN za ljudska prava dobile su zahvalnicu za podršku u radu Ministarstva u ostvarivanju i primeni standarda UN u oblasti ljudskih prava.

Dr Gordana Damjanović, članica Gradskog veća za socijalnu i zdravstvenu zaštitu Grada Kragujevca, dobila je zahvalnicu za inovativne pristupe u oblasti unapređenja položaja ranjivih grupa u gradu Kragujevcu, a dr Nataša Tanjević za angažman u zaštiti ljudskih prava i podršku društvenom dijalogu u oblasti borbe protiv diskriminacije lica koja su bila lišena slobode.

Zahvalnica je dodeljena Upravi za obaveze odbrane, Sektoru za ljudske resurse Ministarstva odbrane za doprinos u oblasti planiranja i priprema za odbranu i pružanje stručne pomoći predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u izradi planskih dokumenata, koju je primila pukovnica Snežana Vasić, kao i Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu čiji su studenti izradili plakate za izložbu na temu vrednosti koje su promovisane u okviru programa 75 dana za 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koju je primio dekan Siniša Bokan.

Zahvalnice su primile i predstavnice  Mreže organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva za poseban doprinos u borbi protiv diskriminacije u toj oblasti, Pokret za mentalno zdravlje za promovisanje i zaštitu mentalnog zdravlja kao ljudskog prava, Omladinski savez udruženja „Opens“ iz Novog Sada i Centar za integraciju mladih iz Beograda za za unapređenje položaja i ljudskih prava mladih.

U Pedagoškom muzeju ovom prilikom organizovana je izložba radova studenata Akademije umetnosti iz Novog Sada na temu ljudskih prava.