Vesti

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana u tekućoj godini, za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva na učešće u javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana za period od 2024. do 2025. godine, za sprovođenje Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2025. godine, koja će biti održana u periodu od 8. do 27. februara 2024. godine.

Osim komentara koji budu upućeni Ministarstvu pisanim putem, u okviru javne rasprave, biće održan onlajn okrugli sto, u četvrtak, 22. februara 2024. godine, sa početkom u 12 časova, putem platforme Microsoft Teams.

Više informacija o ovoj temi mogu se pronaći na vebsajtu MDULS - https://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-akcionog-plana-za-period-od-2024-do-2025-godine-za-sprovodjenje-programa-za-reformu-sistema-lokalne-samouprave-u-republici-srbiji-za-period-od-2/