Konkursi

Drugi poziv - Paketi podrške gradovima i opštinama

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO), u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“ koji finansira Vlada Švedske i realizuje SKGO uz stratešku podršku Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR), poziva gradove i opštine da se prijave za pakete podrške u jednoj od četiri ponuđene tematske oblasti: Zaštita životne sredine, Lokalni ekonomski razvoj – žensko preduzetništvo, Smanjenje rizika od katastrofa i Rodna ravnopravnost.

Paket podrške predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne izabranim lokalnim samoupravama u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Ovi paketi će pomoći lokalnim vlastima u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, u skladu sa EU standardima.

Paketi podrške ne predviđaju bilo kakvu finansijsku podršku izabranim lokalnim samoupravama.

Gradovi i opštine se mogu prijaviti za sledeće pakete podrške:


Paket podrške  - Plan održive urbane mobilnosti
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 3
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. mart 2024.

Paket podrške   - Zaštita kvaliteta vazduha
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 1
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. mart 2024.

Paket podrške – Smanjenje rizika od katastrofa 
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 1
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. mart 2024.

Paket podrške – Smanjenje rizika od katastrofa – Podrška grupi opština koje pripadaju jednom slivu - međuopštinska saradnja
Broj slivova koji će dobiti podršku: 1
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. mart 2024.

Paket podrške – Rodna ravnopravnost
Broj JLS koje će dobiti podršku: 2
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. mart 2024.

Paket podrške – Podrška ženskom preduzetništvu
 
Broj JLS koje će dobiti podršku: 2
Trajanje paketa podrške – 12 meseci
Početak implementacije paketa podrške:
1. mart 2024.


 

Dokumentacija za podnošenje prijave može se dostaviti na bilo koji od sledećih načina: lično, poštom, kurirskom službom ili elektronskim putema krajnji rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 25. januar 2024. godine, do 16 časova.

Detaljni opisi paketa podrške, zahtevi i kriterijumi odabira LS za podršku kroz pakete podrške, potrebna dokumentacija i formulari kao i uputstvo i načine za prijavljivanje za dodelu paketa podrške nalaze se u priloženom dokumentu, kao i na linku - DRUGI POZIV - KRITERIJUMI I OPIS PAKETA PODRŠKE