Modeli akata


Građanski vodič kroz Odluku o budžetu grada

Preuzmi datoteku

Izveštaj o procesu javne rasprave o Nacrtu odluke o budžetu

Preuzmi datoteku

Građanski vodic kroz Nacrt odluke o budžetu

Preuzmi datoteku

Obrazac za predlaganje ideje projekta od strane zainteresovane javnosti

Preuzmi datoteku

Modeli akata za sprovođenje pojedinih mera iz lokalnog antikorupcijskog plana

Preuzmi datoteku