EE Platforma znanja - Modeli i alati 

EE kalkulator

Softver „Tipologija stambenih zgrada Srbije“ sadrži podatke o nacionalnoj tipologiji stambenih zgrada Srbije kao i podatke o tipologijama stambenih zgrada u lokalnim samoupravama Srbije. Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije predstavlja kategorizaciju stambenih zgrada prema karakteristikama koje omogućuju procenu trenutnog stanja njihove energetske efikasnosti i mogućnosti unapređenja. U skladu je sa evropskom metodologijom strukturiranja građevinskog fonda, preporučenom od strane Evropske komisije (2012/C 115/01), definisanom u sklopu međunarodnog projekta TABULA.


 

Nacionalna tipologija škola Srbije - Softver za kalkulaciju podataka

Ovaj alat je razvijen u okviru Projekta energetske efikasnoti u javnim zgradama kako bi se osiguralo da je proces odlučivanja u vezi sa ulaganjima u energetsku efikasnsot zasnovan na transparentnim i razumljivim kriterijumima koji podrazumevaju procenu troškova ulaganja i predviđenih ušteda. Kalkulator za analizu primene mera EE na školskim objektima omogućava stručno sagledavanje predloženih paketa mera EE u školskim zgradama koje su optimizovane prema tipovima zgrada, kao i prema finansijskim aspektima koji obuhvataju procenjene troškove i periode otplate.

Liflet

Korisnička dokumentacija za kalkulator
Uputstvo o postupanju jedinice lokalne samouprave prilikom donošenja odluke o utvrđivanju urbanističkih zona ili blokova sa obaveznošću održavanja i odluke o sufinansiranju aktivnosti na održavanju zgrada

MODEL ODLUKE O SUFINANSIRANJU ODRŽAVANJA - JUN 2018.
MODEL ODLUKE O ZONAMA SA OBRAZLOŽENJEM - JUN 2018.
UPUTSTVO ZA DONOŠENJE ODLUKA O SUFINANSIRANJU ODRŽAVANJA ZGRADA - JUN 2018. 
 

EnPC-INTRANS - Vebinar A

 
UGOVARANJE ENERGETSKOG UČINKA (EPC) KONCEPT I POSLOVNI MODELI
Vebinar A - jedan od tri vebinara za praktičare i donosioce odluka usmeren ka EPC za javne zgrade. 

EnPC-INTRANS - Vebinar B

 
UGOVARANJE ENERGETSKOG UČINKA (EPC) SPROVOĐENJE KONKURSA I UGOVARANJE
Vebinar B - jedan od tri vebinara za praktičare i donosioce odluka usmeren ka EPC za javne zgrade. 

EnPC-INTRANS - Vebinar C

 
UGOVARANJE ENERGETSKOG UČINKA (EPC) MERENJE I VERIFIKACIJA UŠTEDA
Vebinar C - jedan od tri vebinara za praktičare i donosioce odluka usmeren ka EPC za javne zgrade. 

EnPC-INTRANS - E-obuka

 
UGOVARANJE ENERGETSKOG UČINKA (EPC) MERENJE I VERIFIKACIJA UŠTEDA
E-obuka za praktičare i donosioce odluka. 

EnPC-INTRANS - Priručnik

 
UGOVARANJE ENERGETSKIH USLUGA (EPC) ZA JAVNE ZGRADE
Priručnik za obuku izvršioca i donosioca odluka