EE Platforma znanjaSAZNAJTE kako da praktično smanjite svoje energetske troškove 

OTKRIJTE dostupne energetske grantove i subvencije


UPOZNAJTE SE sa primerima dobre prakse i iskustvima drugih lokalnih zajednica

RAZMENITE znanje i ideje sa ekspertima koji se aktivno bave novim energetskim tehnologijama i inovacijama

U decembru 2017, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Stalna konferencija opština i opština, uz podršku GIZ, potpisali su Memorandum o saradnji, kao i Koncept platforme znanja za energetsku efikasnost.

Platforma znanja za energetsku efikasnost je zamišljena kao klaster postojećeg znanja o energetskoj efikasnosti u zgradama, sa ciljem pružanja informacija i savetovanja, podsticanja umrežavanja, razmene znanja i iskustava, kao i sa ciljem unapređenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Srbiji.