Vesti

Pripremljeni modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Nakon usvajanja Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i objavljivanja „Vodiča za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave“, SKGO je izradila modele pet dokumenata vezanih za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa:

  • Model odluke o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave,
  • Model načina i postupka (metodologije) izbora članova saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave,
  • Model konkursa za izbor članova saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave,
  • Model rešenja o imenovanju članova saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i
  • Model Poslovnika o radu saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave.

Preuzmite modele >>>

Model izvestaja o radu saveta za pracenje primene EKFLS >>>

Ovi modeli su izrađeni i upućeni svim članicama SKGO, kako bi one koje još nisu usvojile Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave mogle to da učine na jednostavan i ujednačen način, kao i da bi svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama bila olakšana njegova primena.

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave usvojen je 2019. godine na 47. skupštini SKGO , čime su najviši predstavnici lokalne samouprave u Republici Srbiji uspostavili etičke standarde kojih treba da se pridržavaju svi lokalni funkcioneri. Time su istovremeno skupštine svih gradova, opština i gradskih opština pozvane da usvoje Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave.

SKGO je pokrenula niz aktivnosti kako bi pospešila usvajanje i primenu ovih etičkih standarda, pa je u okviru njih nedavno objavila i Vodič za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave .

Modeli akata su pripremljeni sklopu projekta "Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte usluge (UNOPS).