Biblioteka

LOKALNA SAMOUPRAVA 58-2012

Preuzmi

LOKALNA SAMOUPRAVA 57-2012

Preuzmi

LOKALNA SAMOUPRAVA 56-2012

Preuzmi

LOKALNA SAMOUPRAVA 55-2012

Preuzmi

Mapa puta do veće bezbednosti na lokalu

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora

Preuzmi

Uticaj usklađivanja propisa u okviru pregovaračkog poglavlja 23

Preuzmi

Priručnik za dodelu državne pomoći u lokalnoj samoupravi

Preuzmi