Publikacije, analize i programska dokumenta

Analiza sistema nadzora Skupštine jedinice lokalne samouprave nad sprovođenjem budžeta

Preuzmi

Seoske utrine i pašnjaci - pravna analiza i preporuke

Preuzmi

Priručnik za ruralni razvoj

Preuzmi

Agenda 21 za kulturu

Preuzmi

Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Preuzmi

Metodologija za utvrđivanje indeksa odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti na lokalnom nivou

Preuzmi