Publikacije, analize i programska dokumenta

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine

Preuzmi

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja - Principi i pristupi u saradnji države i lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi

Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne samouprave

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za izradu projekata

Preuzmi

Najbolja praksa u lokalnim samoupravama u Srbiji - priručnik studije slučaja

Preuzmi