Biblioteka

Strateški akcioni plan Opštine Zaječar

Preuzmi

Strateški plan SKGO za 2003-2004.

Preuzmi

Strateški plan SKGO za period 2005-2008.

Preuzmi

Svečana Deklaracija

Preuzmi

Tehničko uputstvo za korišćenje Softvera CAT 3.0

Preuzmi

Uloga asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u obezbeđivanju obuka lokalnim vlastima

Preuzmi

Uputstvo za učešće u Logo East II programu (engleski)

Preuzmi

Uputstvo za upravljanje ljudskim resursima u opštini Valjevo

Preuzmi