Biblioteka

Lokalni plan upravljanja otpadom grada Leskovca 2021-2030.

Preuzmi

Priručnik za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom

Preuzmi

Priručnik za lokalnu inspekciju za zaštitu životne sredine

Preuzmi

Analiza nadležnosti i kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti turizma

Preuzmi

Plan upravljanja otpadom opštine Golubac - 2021-2030

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 6

Preuzmi

Analysis of Performance and Capacities Of Local Governments in Implementation of Good Governance Principles

Preuzmi