Biblioteka

Zakon o regionalnom razvoju (8. jul 2009)

Preuzmi

Sofijska Deklaracija

Preuzmi

Sporazum o saradnji SKGO i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije

Preuzmi

Statut Mreže asocijacja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope - NALAS

Preuzmi

Strategija lokalnog održivog razvoja u formi stripa - Prvo izdanje

Preuzmi

Strategije SKGO - Strategija komunikacija SKGO

Preuzmi

Strategije SKGO - Strateški plan 2008-2010

Preuzmi

Strateški akcioni plan Opštine Vlasotince

Preuzmi