Arhiva dogadjaja

Beograd - Dodela nagrada na nacionalnom takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizuju skup povodom svečane dodele nagrada i posebnih priznanja gradovima i opštinama čije kandidature su odabrane u okviru Nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave u 2018. godini koji sprovode MDULS i SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Skup će biti održan u četvrtak, 21. februara 2019. godine u Aero Klubu, Uzun Mirkova 4, Beograd, s početkom u 12 časova. Svim gradovima i opštinama se zahvaljujemo na učešću, a lokalne samouprave koje nisu odabrane u okviru ovogodišnjeg javnog poziva podstičemo da svoje kandidature sa primerima dobre prakse u oblasti dobre uprave dostave u okviru narednog Nacionalnog godišnjeg takmičenja za 2019. godinu koji će biti raspisan krajem godine. Prijave za skup sa imenom, prezimenom i funkcijom predstavnika Vašeg grada/opštine dostaviti Andrei Gudurić Janjušević mejlom na adresu andrea.guduric@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 18. februara 2019. godine. Za dodatne informacije, se možete obratiti Andrei Gudurić Janjušević na prethodno navedenu adresu ili pozivom na 064/8703375. Dnevni red svečanosti

Novi Sad - Trening "Planiranje projekta, razvoja projektnog predloga i upravljanja projektima u oblasti zaštite životne sredine za službenike lokalnih samouprava“

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF), a izvodi Udruženje za upravljanje projektima Srbija (IPMA Srbija) organizuje trening „Planiranje projekta, razvoja projektnog predloga i upravljanja projektima u oblasti zaštite životne sredine za službenike lokalnih samouprava“. Podršku organizaciji treninga pruža Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) kroz program „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU - druga faza“, finansiran od strane Vlade Švedske. Trening se organizuje u dva ciklusa - prvi ciklus će biti održan u periodu od 20. do 22. februara 2019. godine, a drugi ciklus u periodu od 11. do 12. marta 2019. godine, u hotelu  Prezident, Futoška 109, Novi Sad. Na obuci će biti predstavljene različite metodologije za upravljanje projektima, predstavljene tehnike za pokretanje, izradu projektnog predloga i plana projekta u oblasti zaštite životne sredine, sa posebnim fokusom na finansiranje projekata kroz donacije i druge izvore sredstava. Za više informacija možete kontaktirati gospođu Janu Pavlović, stručnu saradnicu u Odeljenju za komunalna pitanja i pitanja urbanizma i životne sredine SKGO (tel. +381 7357 909, mob. +381 (0)64 870 33 29, e-pošta: jana.pavlovic@skgo.org). Dnevni red treninga Prijavni formular

Sednica Predsedništva SKGO

Šesta sednica Predsedništva SKGO biće održana u sredu, 20. februara 2019. godine, u prostorijama SKGO, sa početkom u 11.45 časova. U uvodnom delu sednice biće potpisan Ugovor o početku nove faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza“, koji finansijski podržavaju Delegacija EU i Savet Evrope. Ugovor će potpisati Tobias Flesenkemper, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO. Kroz novu fazu projekta nastaviće se podrška lokalnoj samoupravi u unapređenju funkcije upravljanja ljudskim resursima i sistema stručnog usavršavanja, a u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Srbiji. U radnom delu sednice Predsedništva predviđeno je obraćanje Branka Ružića, ministra državne uprave i lokalne samouprave, o aktuelnim pitanjima funkcionisanja lokalne samouprave i aktivnostima koje se preduzimaju za njihovo prevazilaženje, a istovremeno razmatraće se i dokumenta koja su važna za delovanje SKGO. PREDLOG Dnevnog reda VI sednica.docx

Sremski Karlovci - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u petak, 8. februara 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u sali Skupštine opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1. Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе. Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 7. februara 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Dnevni red radionice Pozivno pismo

Radionica: Podrška lokalnim samoupravama u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2019

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Nacionalnom službom za zapošljavanju organizuje regionalni sastanak na temu: “Podrška lokalnim samoupravama u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2019. godini” u sredu 6. februara 2019. godine u Nišu, u hotelu “New City”,Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 11 časova. Događaj se organizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske. Dnevni red - Nis.pdf Pozivno pismo - Nis.pdf

Niš - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u petak, 1. februara 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Nišu, Pariske komune bb. Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе. Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 31. јаnuаrа 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Dnevni red radionice - Niš Pozivno pismo

Radionica - Sufinansiranje LAP-a za zapošljavanje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije organizuju regionalni sastanak na temu „Podrška jedinicama lokalne samouprave u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2019. godini”. Sastanak se održava u petak 1. februara 2019. godine u Beogradu, u hotelu „Zira”, sala Rodos,  Ruzveltova broj 35, sa početkom u 11:00 časova. Imajući u vidu da je jedan od strateških prioriteta politike zapošljavanja - podsticanje zapošljavanja u manje razvijenim regionima i razvoj regionalne i lokalne politike zapošljavanja, tokom sastanka učesnicima  (predstavnicima lokalnih samouprava, članovima lokalnih saveta za zapošljavanje i filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje), biće predstavljen Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu koji je Vlada RS usvojila 27. decembra 2018. godine. Na sastanku će učesnicima biti pružene  informacije o merama aktivne politike zapošljavanja koje se mogu finansirati u 2019. godini udruživanjem sredstava opredeljenim u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje i sredstava iz budžeta jedinica lokalnih samouprava, a sa ciljem uspešne zajedničke realizacije mera lokalne politike zapošljavanja koje su u skladu sa stanjem, karakteristikama, potrebama i mogućnostima lokalnih tržišta rada. Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“,  koji podržava Vlada Švajcarske. Molimo da se za učešće na regionalnom sastanku prijavite najkasnije do srede 30. januara 2019. godine na: sladjana.grujic@skgo.org i programizaposljavanjaipreduzetnistvo@nsz.gov.rs. Pozivno pismo.pdf Dnevni red.pdf

Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizuje radionicu na temu: Lokalni program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.  Događaj koji je planiran da se održi 24.01.2019. godine biće održan 31. januara 2019. godine u prostorijama SKGO, Makedonska 22, VIII sprat, konferencijska sala sa početkom u 11:00 časova. Cilj ove aktivnosti jeste da se kroz učestvovanje na radionici gradovi i opštine koji su izrađivali lokalne programe u prethodnom periodu, a nisu radili program za 2018, godinu, upoznaju sa novinama u vezi sa celokupnim sistemom za pripremu i obradu programa mera podrške uključujući i relevantan zakonodavni okvir. Molimo vas da potvrdu učešća predstavnika vašeg grada/opštine dostavite na elektronsku adresu: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org. Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta: “Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismoLP 31.01.docx Agenda radionice 31.01.2019 Lj S_.doc

Obuka za sprovođenje projekata grant šeme Programa Exchange 5

Obuka je namenjena za lokalne samouprave koje su dobile sredstva za realizaciju projekata u okviru grant šeme Programa Exchange 5. 

Beograd - Regionalna radionica o stambenoj podršci na lokalnom nivou

Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа, u sаrаdnji sа Мinistаrstvоm grаđеvinаrstvа, sаоbrаćаја i infrаstrukturе, organizuje rеgiоnаlnu rаdiоnicu „Izvеštаvаnjе о stаmbеnim pоtrеbаmа i prојеktimа i stаmbеnа pоdrškа nа lоkаlnоm nivоu“, kоја ćе biti оdržаna u utоrаk, 29. јаnuаrа 2019. gоdinе,  sа pоčеtkоm u 11,00 čаsоvа, u  hоtеlu М u Bеоgrаdu, bulеvаr Оslоbоđеnjа 56а. Rаdiоnicа је nаmеnjеnа  zаpоslеnimа u lоkаlnim аdministrаciјаmа  zаdužеnim zа оblаst stаnоvаnjа, оdnоsnо imоvinskо-prаvnim službаmа i plаnirаnо је dа rаdiоnici prisustvuјu nајvišе dvа prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе. Pоtvrdu učеšća prеdstаvnikа оpštinе/grаdа nа оvоm skupu treba dostaviti nајkаsniје dо 28. јаnuаrа 2019. gоdinе,  gоspоđi Klаri Dаnilоvić, putеm еlеktrоnskе pоštе klara.danilovic@skgo.org ili nа brој tеlеfоnа 011/7357906. Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Dnevni red radionice Pozivno pismo
d