Arhiva dogadjaja

Niš - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje šestu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 24. aprila u Nišu, hotel "New City" (Ulica Vožda Karađorđa 12), sa početkom u 10 časova. Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice. Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u drž.svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju). Popunjeni prijavni formular dostavite najkasnije do 23. aprila 2019. godine, elektronskim putem na sladjana.grujic@skgo.org,  Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. Nis poziv.pdf Nis - dnevni red.pdf prij.formPZNis.doc

Kruševac - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje petu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 23. aprila u Kruševcu (hotel Saradis). Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice. Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju). Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. Krusevac- dnevni red.pdf Prijavni formular.doc

Mreža načelnika gradskih/opštinskih uprava i uprava gradskih opština SKGO

SKGO 23. aprila 2019. godine u Beogradu organizuje 10. sastanak Mreže načelnika gradskih/opštinskih uprava i uprava gradskih opština, u prostorijama Sava Centra (Japanski salon), sa početkom u 11 časova. Ovom prilikom biće predstavljene nove mogućnosti za jedinice lokalne samouprave u oblasti e-Uprave, zatim učešće SKGO u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije, a biće prezentovan i novi model sporazuma o međuopštinskoj saradnji. Dnevni red X Mreza nacelnika uprava.doc

Mreža za sport SKGO - Konferencija „Lokalne zajednice u oblasti sporta - perspektive i izazovi u finansiranju i strateškom planiranju”

SKGO u okviru sastanka Mreže za sport  organizuje konferenciju „Lokalne zajednice u oblasti sporta - perspektive i izazovi u finansiranju i strateškom planiranju”. Skup će biti održan u sali Narodne skupštine Republike Srbije (Ulica kralja Milana 14) u ponedeljak, 22. aprila sa početkom u 11 časova.  Cilj skupa je da se kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za oblast sporta u lokalnoj zajednici, odnosno da se analiziraju postojeće uloge i odgovornosti u ovoj oblasti, mapiraju izazove i predlože moguća rešenja. Teme koje će biti razmatrane u okviru skupa su: finansiranje sporta u jedinicama lokalne samouprave, planovi razvoja sporta, saradnja između Državne revizorske institucije i jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti, potencijalni EU fondovi namenjeni za sport (Erasmus+, na primer). Nadamo se da ćemo kroz otvoren među-institucionalni dijalog. Predviđeno je da skupu prisustvuju predstavnici lokalne samouprave koji se bave pitanjem sporta na lokalnom nivou - članovi Mreže za sport SKGO, predstavnici teritorijalnih sportskih saveza, ali i relevantnih aktera u oblasti sporta na lokalnom nivou. Potvrdu učešća možete poslati putem Prijavnog formulara najkasnije do četvrtka, 18. aprila 2019. godine na elektronsku poštu: maja.knezevic@skgo.org. Zbog stroge bezbednosne procedure koju je neophodno ispuniti prilikom organizacije skupova u prostoru Narodne skupštine, potrebno je prijavu dostaviti u naznačenom roku.  Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, telefon 011 3223 446,  maja.knezevic@skgo.org. Ovu aktivnost zajednički organizuju Stalna konferencija gradova i opština i Sportski savez Srbije, a biće realizovana u okviru Projekta ''Institucionalna podrška SKGO – treća faza'', koji podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo.pdf Nacrt agedne konferencija za sport 2.docx Prijavni formular.doc

Leskovac - Regionalna radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Podunavskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održana 22. aprila 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Jablaničkog upravnog okruga, ul. Pana Đukića br. 9-11, Leskovac, velika sala.   Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Rok za prijavu je do petka, 19. aprila, elektronskim putem na adresu: mirjana.komnenovic@skgo.org. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati savetnicu za socijalnu zaštitu SKGO Mirjanu Komnenović, telefonom na 011/7357969 ili putem elektronske pošte na adresu mirjana.komnenovic@skgo.org. Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Agenda Leskovac.docx

Beograd - „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje nacionalnu konferenciju „Rodno odgovorno budžetiranje – gde smo između obaveze i prakse na lokalnom nivou“, koja će biti održana 19. aprila 2019. godine u Beogradu, Hotel „Zira“ (Ruzveltova 35), sa početkom u 10 časova.  Konferencija će biti usmerena na otvaranje dijaloga i razmatranje postojećih mehanizama za rodnu ravnopravnost relevantnih za sprovođenje zakonske obaveze rodno odgovornog budžetiranja. Teme koje će biti razmatrane na skupu su rodno odgovorno budžetiranje, relevantni propisi, uloga različitih aktera na lokalnom nivou, izazovi ali i primeri dobre domaće i međunarodne prakse u oblasti rodno odgovornog budžetiranja, uz diskusiju o narednim koracima koje je potrebno preduzeti. Na konferenciji će biti predstavljen i priručnik za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na lokalnom nivou, a skup je namenjen predstavnicima lokalne samouprave koji obavljaju poslove iz oblasti rodne ravnopravnosti, zaposlenima u LS na poslovima finansija, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva. Prijave sa podacima (ime prezime, pozicija, grad/opština) šalju se putem elektronske pošte na adresu:  darinka.sibinovic@skgo.org do ponedeljka, 15. aprila 2019. godine. Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Novi Sad - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"

SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu: “Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja”, koja će biti održana 18. aprila 2019. godine, u Novom Sadu (Skupštinska plava sala), sa početkom u 11 časova. Regionalna radionica će biti prilika da se detaljno prođe kroz ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržinu Programa, lepezu različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalne korake u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modelima akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog. Na radionicu su pozvani predstavnici lokalnih samouprava: gradonačelnici/predsednici opština, pomoćnici zaduženi za investicije i ekonomski razvoj i/ili članovi gradskog/opstinskog veća, zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kao i drugi značajni akteri za ovaj proces. Rok za prijavu 17. april do 12 časova na mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org. Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo Dnevni red Prijavni formular

Požarevac - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”

SKGO organizuje četvrtu regionalnu radionicu ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta” 18. aprila u Požarevcu (Skupština grada sala 109, Ulica Drinska 2), sa početkom u 10 časova.. Ovaj novi set radionica nužno je bilo organizovati kako bi se otklonile nejasnoće i nedoumice JLS u postupanju i time olakšalo sprovođenje nadležnosti JLS u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i efikasnijeg upravljanja istim. Planiran je interaktivan pristup predavača tokom realizacije same radionice. Ciljna grupa su predstavnici JLS koji su članovi Komisije za izradu GP, Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljista u drž.svojini i članovi Komisije za određivanje cena zakupa poljoprivrednog zemljista u državnoj svojini (ukoliko je JLS obrazovala ovu Komisiju). Popunjeni prijavni formular dostavite najkasnije do 16. aprila 2019. godine, elektronskim putem na anita.popovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org,  Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podršku SKGO – faza 3”, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske. Pozivno pismo_Pozarevac 18.4.19.pdf Agenda_18.4.19.docx prij.formPZ_18.4.doc

Pirot - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnica Pirotskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 18. aprila 2019. godine, u Pirotu u zgradi Pirotskog upravnog okruga (Ulica Srpskih vladara 83),  sa početkom u 10:00 časova, Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS. Rok za prijavu učešća je do petka, 12. aprila. Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org. Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Niš - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"

SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu: “Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja”, koja će biti održana 16. aprila 2019. godine, u Nišu (hotel “New City”), sa početkom u 11 časova. Regionalna radionica će biti prilika da se detaljno prođe kroz ceo proces donošenja Programa lokalnog ekonomskog razvoja, uz istovremeno sagledavanje ključnih motiva za njegovu realizaciju, pravni osnov, sadržinu Programa, lepezu različitih podmera/investicija za doprinos ekonomskom razvoju kroz dve glavne mere: privlačenje investicija i podsticanje konkurentnosti, institucionalne korake u pripremi, sprovođenju i praćenju Programa lokalnog ekonomskog razvoja, kao i modelima akata koji mogu poslužiti gradovima i opštinama u postupku realizacije istog. Na radionicu su pozvani predstavnici lokalnih samouprava: gradonačelnici/predsednici opština, pomoćnici zaduženi za investicije i ekonomski razvoj i/ili članovi gradskog/opstinskog veća, zaposleni u lokalnim samoupravama koji se bave lokalnim ekonomskim razvojem i podrškom ulaganjima, kao i drugi značajni akteri za ovaj proces. Rok za prijavu 15. april do 12 časova na mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i anita.popovic@skgo.org. Ova aktivnost će biti realizovana u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koju podržava Vlada Švajcarske.
d