Arhiva dogadjaja

Jagodina - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu, načelnik Pomoravskog  upravnog okruga i načelnik Podunavskog upravnog okruga organizuju regionalnu radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ koji će biti održan 25. juna 2019. godine, sa početkom u 10 časova, u zgradi Pomoravskog upravnog okruga (Ulica Kneginje Milice br. 80a, sala okruga), Jagodina.    Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Rok za prijavu je ponedeljak, 24. jun, elektronskim putem na mirjana.komnenovic@skgo.org. Kontakt osoba je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, 064/8703327. Ova regionalna radionica biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Agenda Jagodina i Smederevo.docx Prijavni formular - Jagodina i Smederevo.doc

Osmi sastanak Mreže SKGO za GIS

Ovogodišnje okupljanje gradova i opština na temu uspostavljanja i razvoja GIS-a imaće za cilj predstavljanje najvažnijih trendova razvoja i planova svih relevantnih institucija koje se bave prostornim podacima. Svoje aktivnosti na ovom polju predstaviće resorno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Republički geodetski zavod. Na sastanku Mreže biće predstavljeni primeri dobre prakse gradskog/opštinskog GIS-a, a ove godine posebno će biti stavljeni u fokus „otvoreni podaci” i njihovo korišćenje. Jedna od tema sastanka biće i predstavljanje aktivnosti na unapređenju socio-ekonomskog razvoja i privlačenju investicija putem GIS tehnologije na nivou lokalnih samouprava. Kontakt osoba: Igor Miščević, koordinator mreže za GIS igor.miscevic@skgo.org  pozivno pismo i dnevni red.pdf

Zrenjanin - Regionalna radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština organizuju regionalnu radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti održana 21. juna 2019. godine u Zrenjaninu, sa početkom u 10 časova u prostorijama Vojvodina (Trg slobode 3-5).  Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na kojima je bio predstavljen Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, i koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja. Plan je da se tokom ove godine održe tri ciklusa radionica sa posebnim fokusom na pitanja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za predstavnike različitih sektora uključenih u rad IRK (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli. Rok za prijavu učešća je najkasnije do 18. juna. Kontakt osoba za više informacija je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, telefon 064 870 3334 ili putem elektronske pošte maja.knezevic@skgo.org . Ova aktivnost SKGO sprovodi u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo Zrenjanin.pdf Nacrt agende Zrenjanin.docx Prijavni formular ZR.doc

Beograd - Radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Stalna konferencija gradova i opština organizuju regionalnu radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija- Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom- oblast obrazovanja“, koja će biti održana 20. juna 2019. godine u Beogradu, sa početkom u 10 časova u Hotelu M (Bulevar oslobodjenja 56a).  Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na kojima je bio predstavljen Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom, i koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja. Plan je da se tokom ove godine održe tri ciklusa radionica sa posebnim fokusom na pitanja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite za predstavnike različitih sektora uključenih u rad IRK (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita). Prvi ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti obrazovanja. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti obrazovanja, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli. Rok za prijavu je najkasnije do 18. juna. Kontakt osoba za više informacija je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, telefon 064 870 3334 ili putem elektronske pošte maja.knezevic@skgo.org . Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO, a podržava Vlada Švajcarske. Pozivno pismo BG.pdf Prijavni formular BG.doc Nacrt Agende BG.docx

Radionica “Jačanje lokalnog investicionog ambijenta“

Stalna konferencija gradova i opstina u saradnji sa Ministarstvom privrede organizuje regionalnu radionicu na temu “Jačanje lokalnog investicionog ambijenta“. Ovaj događaj će biti realizovan 18. juna, sa početkom u 11 časova, u prostorijama SKGO, Makedonska 22, sala na VIII spratu, a u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – faza 3“ koji finansira Švajcarska vlada. Radionica će biti posvećena instrumentima podrške lokalnom investicionom ambijentu (dodela gradjevinskog zemljista, davanje nepokretnosti u zakup, opremanje prostora, novčani podsticaji itd.), predlozima za institucionalno i pravno unapređenje lokalnog i ukupnog investicionog ambijenta (predlozi za izmene i dopune Zakona o ulaganjima, Uredbe o uslovima i načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 88/15, 46/17 i 30/18), Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), Pravilnika o standardima povoljnog poslovnog okruženja u JLS („Sl. gl. RS“, broj 33/16), ali i jedinicama za ler i podršku ulaganjima kroz prezentovanje pripreme investicionih projekata i ugovora o dodeli podsticajnih sredstava, upravljanju ugovorima, načinu praćenja investicionih projekata, programu LER-a, položaju i poslovima jedinica za LER i dr. S obzirom da je u toku izmena Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti, ovaj skup će biti prilika da lokalne samouprave daju konkretne predloge i mišljenja na izmene iste. U prilogu vam dostavljamo i obrazac/format u kome možete dostaviti vaše predloge. Rok za prijavu učešća je do petka, 14. juna do 14h na elektronskim putem na sladjana.grujic@skgo.org. Agenda Bgd18.06..docx prij.form Bgd 18.06..doc SKGO - Obrazac - predlog za izmenu.docx

Kragujevac - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Obuka će biti održana u Kragujevcu, u četvrtak i petak, 13. i 14. juna, u hotelu „Industrial“ (Ulica Kosovska 4), sa početkom u 10 časova. Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu. Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 7. juna.  Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - KG, 13-14.6.2019 (1).pdf Agenda SKGO obuke SARADNJA SA OCD - KRAGUJEVAC - 13-14.6.2019.pdf Prijavni formular za SKGO obuku - KRAGUJEVAC - 13-14.6.2019 (1).doc Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Zlatibor - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

Pozivamo vas na dve jednodnevne regionalne obuke na temu „Planiranje i zapošljavanje zaposlenih“ i „Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj“ koje će se održati u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2“, koji se realizuje u saradnji Saveta Evrope, MDULS i SKGO a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja. Dvodnevna regionalna obuka će se održati u četvrtak i petak, 13. i 14. juna, u hotelu Zlatiborska noć, Bela zemlja bb, Užice, sa početkom u 10 časova. S obzirom na to da je broj mesta na ovoj akreditovanoj obuci limitiran, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik– o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Forum partnera u Petrovcu na Mlavi

SKGO u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Mali Zvornik organizuje Forum partnera, koji će okupiti zaposlene u JLS zadužene za lokalni razvoj, predstavnike civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice, a u cilju unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave. Opštine, korisnice projekta su pristupile izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020 – 2028. godina. Cilj je da se u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključi širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje opštine. Jedan od izlaznih rezultata jeste definisanje i formiranje tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja koje će dalje nastaviti raditi sa ekspertom na definanisanju vizije i ciljeva, mera za dostizanje ciljeva Plana razvoja, promocija i javna rasprava o predlogu Plana i njegovo usvajanje od strane organa opštine. Ovim želimo da pružimo podršku opštinama kako bi unapredile svoje alate i metodologije za definisanje srednjoročnih planova razvoja i povećale svoje kapacitete za privlačenje sredstava iz eksternih izvora finansiranja.  Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji podržava slovačka razvojna pomoć (SlovakAid), a sprovodi se posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Forum partnera u Sjenici

SKGO u opštinama Bački Petrovac, Kuršumlija, Petrovac na Mlavi, Sjenica i Mali Zvornik organizuje Forum partnera, koji će okupiti zaposlene u JLS zadužene za lokalni razvoj, predstavnike civilnog društva, privatnog sektora i šire lokalne zajednice, a u cilju unapređenog planiranja i usluga koje pružaju lokalne samouprave. Opštine, korisnice projekta su pristupile izradi Lokalnog plana razvoja za period 2020 – 2028. godina. Cilj je da se u izradu ovog najvažnijeg strateškog dokumenta uključi širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija i civilnog sektora, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju ali i definisali prioritete razvoje opštine. Jedan od izlaznih rezultata jeste definisanje i formiranje tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja koje će dalje nastaviti raditi sa ekspertom na definanisanju vizije i ciljeva, mera za dostizanje ciljeva Plana razvoja, promocija i javna rasprava o predlogu Plana i njegovo usvajanje od strane organa opštine. Ovim želimo da pružimo podršku opštinama kako bi unapredile svoje alate i metodologije za definisanje srednjoročnih planova razvoja i povećale svoje kapacitete za privlačenje sredstava iz eksternih izvora finansiranja.  Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada  srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“, koji podržava slovačka razvojna pomoć (SlovakAid), a sprovodi se posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti upravljanja imovinom i planiranja i programskog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Exchange 5, organizuje svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između SKGO i izabranih jedinica lokalne samouprave (JLS) u oblasti upravljanja imovinom i planiranja i programskog budžetiranja. Ceremonija svečanog potpisivanja sporazuma o saradnji biće održana 12. juna 2019. godine, u Aero klubu (Ulica Uzun Mirkova 4/II), sa početkom u 12 časova. Sporazumom o saradnji biće definisana podrška za 20 gradova i opština u obliku paketa podrške namenjenih za poboljšanje usluga u upravljanju imovinom, a četiri lokalne samouprave dobiće tehničku pomoć u planiranju i programskom budžetiranju. Jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma o saradnji za pakete podrške namenjene poboljšanju usluga u upravljanju imovinom su:  Trgovište, Novi Pazar, Bela Palanka, Rača, Trstenik, Mionica, Crna Trava, Varvarin, Svilajnac, Vrnjačka Banja, Kikinda, Nova Varoš, Ljubovija, Prijepolje, Babušnica, Šabac, Beograd, Tutin, Sjenica i Gadžin Han. Jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma o saradnji za tehničku podršku u unapređenju planiranja i programskog budžetiranja su: Nova Varoš, Kanjiža, Trstenik i Pančevo. Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.
d