Godišnji kalendar

Septembar

Vrnjačka Banja - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 24. i 25. septembra u hotelu „Solaris Resort“, u Vrnjačkoj Banji, Cerska 10, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 20. septembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Za sve dodatne informacije, Vaši saradnici se mogu obratiti Igoru Pucareviću, na naznačenu adresu.

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.9.2019.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - VB - 24-25.09.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - VB - 24-25.09.2019.doc

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf