Konkursi

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) upućuju javni poziv za izbor najbolje prakse u oblasti primene principa dobre uprave na lokalnom nivou namenjen gradovima, opštinama i gradskim opštinama koji su u 2018. godini najviše doprineli razvoju i primeni principa dobre uprave na svojoj teritoriji.

Javni poziv upućuje se u skladu sa aktivnostima predviđenim Projektom „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovode Ministarstvo i SKGO u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ (Program Swiss PRO), koji podržava Vlada Švajcarske, a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Na ovaj način, Ministarstvo, SKGO i UNOPS - Program Swiss PRO, žele da kroz promociju najboljih praksi i predstavljanje ostvarenih rezultata na lokalnom nivou, promovišu dalji razvoj principa dobre uprave u radu lokalnih vlasti.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, po ovom javnom pozivu iznose 12.000,00 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000,00 USD.

Predviđena nagrada predstavlja vid finansijske podrške za unapređenje dobre uprave, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije. Iznos i namena finansijskih sredstava će se definisati ugovorom između dobitnika nagrade i SKGO kao sprovodioca projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, u okviru kojeg je uspostavljen nagradni fond.

Javni poziv za učešće na Nacionalnom takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Prijavni formular