Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu rođenih promena u ličnom statusu građana

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu isprave inostranog organa

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu venčanih

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Uverenje o sposobnosti stupanja u brak

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu venčanih na osnovu isprave inostranog organa

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.