Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Osnovni upis u matičnu knjigu rođenih

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu rođenih promena u ličnom statusu građana

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu isprave inostranog organa

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu venčanih

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Uverenje o sposobnosti stupanja u brak

05.04.2018

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu venčanih na osnovu isprave inostranog organa

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Upis u matičnu knjigu umrlih promene u ličnom statusu građana

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Osnovni upis u matičnu knjigu umrlih na osnovu isprave inostranog organa

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Uvid u matične knjige i knjigu državlјana

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Upis lica u jedinstveni birački spisak

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Upis promena podataka u jedinstveni birački spisak

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019