Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Potvrda o biračkom pravu

01.11.2019

ažurirano: 11.11.2019.

Građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019..

Građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih namenjenih inostranstvu u skladu sa međunarodnim ugovorima

01.11.2019

ažurirano: 11.11.2019.

Građanska stanja

Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.

Građanska stanja

Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.

Građanska stanja

Uverenje o državlјanstvu

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Građanska stanja

Priznavanje očinstva

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Određivanje ličnog imena deteta i upisivanje u matične knjige rođenih

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Promena ličnog imena

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Vraćanje prezimena posle razvoda braka

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Građanska stanja

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

01.11.2019

ažurirano: 1.11.2019.