Modeli akata

Model uputstva za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

Preuzmi datoteku

Model poslovnika skupštine opštine

Preuzmi datoteku

Model statuta grada

Preuzmi datoteku

Model odluke o mesnim zajednicama

Preuzmi datoteku

Model statuta opštine

Preuzmi datoteku

Metodologija - određivanje posebnih elementa procene rizika

Preuzmi datoteku