Modeli akata

Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika

Preuzmi datoteku

Uputstvo za donošenje odluka o sufinansiranju održavanja zgrada - Jun 2018.

Preuzmi datoteku

Model odluke o sufinansiranju održavanja - Jun 2018.

Preuzmi datoteku

Model odluke o zonama sa obrazloženjem - Jun 2018.

Preuzmi datoteku

Model kodeksa ponašanja službenika i nameštenika za gradove/opštine/gradske opštine

Preuzmi datoteku

Modeli lokalnih akcionih planova za mlade

Preuzmi datoteku