Mreže

Stalna konferencija gradova i opština je tokom svog rada osnovala 23 mreže, specijalizovanih stručnih panela u datoj oblasti, sastavljenih od lokalnih eksperata iz svih lokalnih samouprava u Srbiji. Imajući u vidu izazove u procesima reforme lokalne samouprave i pridruživanja EU, naše Mreže su mesta gde su eksperti u prilici da razmene znanja i iskustva sa kolegama iz drugih lokalnih samouprava i na taj način unaprede rad svojih gradova i opština. Mreže su značajna spona i sa centralnim nivoom odlučivanja, budući da su među panelistima na našim sastancima i predstavnici resornih ministarstava.  

Naše mreže:

 1. Mreža načelnika uprava gradova i opština
 2. Mreža za lokalne finansije
 3. Mreža načelnika lokalnih poreskih administracija
 4. Mreža načelnika za urbanizam
 5. Mreža lokalnih poverenika
 6. Mreža SLAP koordinatora
 7. Mreža eko-poverenika
 8. Mreža za energetsku efikasnost
 9. Mreža za geografski informacioni sistem (GIS)
 10. Mreža za lokalni ekonomski razvoj
 11. Mreža za ruralni razvoj
 12. Mreža gradskih i opštinskih PR menadžera
 13. Mreža za rodnu ravnopravnost
 14. Mreža za zdravlje
 15. Mreža za sport
 16. Mreža za romska pitanja
 17. Mreža građevinskih inspektora
 18. Mreža za mlade
 19. Mreža za ljudske resurse
 20. Mreža za upravljanje rizikom i vanrednim situacijama
 21. Mreža za socijalnu zaštitu
 22. Mreža za javne nabavke
 23. Mreža za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom