Vesti

Onlajn obuke "Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20.05. do 18.06.2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj prvog dana obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za razumevanje koncepta, načina i postupka ostvarivanja prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mera i obaveza organa vlasti za unapređenje otvorenosti i odgovornosti rada, informator o radu, godišnji izveštaj Povereniku, odgovornost za povredu prava i nesprovođenje zakonskih obaveza, te uslovi za ograničenje i isključenje prava na pristup informacijama. Prvi dan obuke predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Kako za ovu obuku nije predviđen test, polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Dostupnost informacija od javnog značajadobiti potvrdu o učešću u programu.

Drugi dan obuke o veb prezentacijama JLS predviđen je za praktične aspekte sa vežbama i interaktivnim sesijama, počevši od osnovnih o formi, strukturi i sadržaju veb prezentacije JLS; pravnom okviru za izradu i održavanje veb prezentacije, te institucionalnoj podršci, organizacionim uslovima i kapacitetu ljudskih resursa; o organizaciji, procedurama i usmerenosti na rezultate; pa do svrhe i značaja veb prezentacije JLS u kontekstu dobre uprave i u odnosu na postojeće Portale i elektronska upravna mesta. Drugi dan obuke nije predviđen Sektorskim programom, ali omogućava detaljnije upoznavanje sa svim važnim aspektima funkcionisanja veb prezentacija JLS.

Planirane onlajn obuke-vebinari biće održane u sledećim terminima:

  • 20-21.05.2021. godine;
  • 03-04.06.2021. godine;
  • 10-11.06.2021. godine;
  • 17-18.06.2021. godine.

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, a u skladu sa priloženom agendom.

Prijava učešća se vrši registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije do:

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević: igor.pucarevic@skgo.org

Pozivno pismo za SKGO vebinar - DOSTUPNOST INFORMACIJA I VEB PREZENTACIJA JLS.pdf

AGENDA - SKGO vebinar - DOSTUPNOST INFORMACIJA I VEB PREZENTACIJA JLS.pdf

NAJU Sektorski program 2021 - Dostupnost informacija.pdf