Vesti

Završen Program Exchange 5

Održavanjem završne konferencije 6. jula 2021. godine u Beogradu, okončane su aktivnosti na realizaciji Programa Evropske unije Exchange 5. Ovaj kompleksan četvorogodišnji Program realizovan je kao peta faza jedne od najdugotrajnijih intervencija razvojne podrške EU neposredno namenjene lokalnim samoupravama, započete krajem 2004. godine. Premda je završna godina Programa Exchange 5 sprovedena u izmenjenom režimu poslovanja administracije usled pandemije korona virusa, uz posvećenost lokalnih samouprava stručni tim Programa uspeo je da kroz realizaciju grant šeme i pružanje stručne podrške gradovima i opštinama dostigne zacrtane ciljeve.

Ukupna vrednost programa bila je 4,75 miliona evra, a realizovan je kroz dve komponente: prva je za temu imala upravljanje imovinom lokalne samouprave, dok je druga u fokusu imala programsko i kapitalno budžetiranje na lokalnom nivou i povezivanje sa okvirima razvojnog planiranja. U okviru prve komponente, sprovedena je grant šema sa 18 projekata koji su obuhvatili 48 gradova i opština uz određen broj lokalnih partnera, dok je 20 lokalnih samouprava (LS) dobilo pakete ekspertske podrške u oblasti upravljanja imovinom. Kroz drugu komponentu direktno je podržano 12 LS koje su dobile sveobuhvatnu podršku u procesu programskog i kapitalnog, rodnog budžetiranja i za unapređivanje transparentnosti budžeta. Osim gradova i opština izabranih po konkursnom principu, u okviru Programa pojedinim aktivnostima podrške bile su obuhvaćene sve lokalne samouprave u Republici Srbiji - kroz akreditovane obuke za upravljanje imovinom i instruktivne seminare za različite  faze budžetskog ciklusa u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i metodologijama propisanim od Ministarstva finansija, modele za izradu/unapređenje lokalnih akata, te kontinuiranu savetodavnu pomoć za specifična pitanja iz obe programske oblasti.

Tokom obraćanja u uvodnom delu skupa, Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave istakao je da je Program Exchange 5 na najbolji način stavljen u funkciju jačanja administrativnih, organizacionih i tehničkih kapaciteta u lokalnim samoupravama, kao i da bi se unapredile kompetencije zaposlenih.

„Veliki deo aktivnosti bio je usmeren ka tome da gradovi i opštine koji učestvuju u Programu, kroz svoje projekte definišu kako i na koji način da popišu svoju imovinu, unesu u odgovarajuće evidencije i drugo, što im je pomoglo da planiraju aktivnosti, utvrđuju budžete, kao i da znaju odakle mogu da prihoduju“, objasnio je Mogić.

Prema njegovim rečima, jedan od najvažnijih rezultata projekta je i stvaranje baze obučenih službenika.

„U okviru programa realizovano je nekoliko programa obuka za upravljanje imovinom, namenjenih svim jedinicama lokalne samouprave, od kojih su se poslednje odvijale u veoma složenim okolnostima zbog pandemije. Za pohvalu je informacija da je tokom 2020. godine 179 polaznika iz gotovo 100 jedinica lokalne samouprave steklo uslov za dobijanje sertifikata u oblasti upravljanja javnom svojinom", rekao je Mogić.

Ingve Engstrom, šef Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji rekao je da se pristupanje EU dešava kroz doprinos svih nivoa vlasti i delova društva.

„Svi javni poslovi koji predstavljaju srž usluga koje se pružaju ljudima i ono što rade predstavnici lokalnih samouprava da razviju svoje zajednice, ima zapravo direktan uticaj na kvalitet života svakog čoveka koji živi u vašim lokalnim samoupravama", kazao je Engstrom.

Prema njegovim rečima, države ne mogu da se razvijaju i modernizuju ukoliko celo društvo ne učestvuje u svemu tome i ako svako ne iskusi korist od te promene.

„Kada govorimo o ulozi lokalnih samouprava u procesu pristupanja Srbije EU, postoji regionalna politika EU koja ima ambiciju da pomogne da se pruže jednake mogućnosti i da se pomogne onima koji nisu dovoljno razvijeni", naveo je Engstrom, ističući pri tome posebno princip supsidijarnosti kao jedan od rukovodećih u primeni pravnih tekovina EU, a shodno kojem se razvojna, društvena i druga pitanja rešavaju na najneposrednijem nivou vlasti koji je za to prikladan, što je u većini slučajeva lokalni nivo kao najbliži građanima i privredi.

Dušan Čarkić, pomoćnik ministra za evropske integracije izjavio je da su projekti poput Exchange 5 izuzetno važni pre svega zbog rešavanja imovinskopravnih pitanja i osnaživanja lokalnih kapaciteta kako bi samostalno upravljali projektima.

On je naglasio značaj ovakvih projektnih akcija i istakao njihov doprinos bržem prilasku Evropskoj uniji i unapređenju sistema koji funkcionišu u našoj zemlji.

„Naše Ministarstvo je doživelo reorganizaciju, te smo osnovali novi sektor koji će se baviti zelenom agendom i ciljevima održivog razvoja i glavni fokus je usmeren na ciljeve održivog razvoja, odnosno na podršku lokalnim samoupravama", zaključio je Dušan Čarkić.            

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić izjavio je da ovaj program ima kontinuitet još od 2004. godine, kao i da je EU, kroz pet faza Programa uložila više od 33 miliona evra u razvoj lokalne samouprave u Srbiji.

„Ne postoji lokalna samouprava u Srbiji koja na jedan ili drugi način nije učestvovala u nekoj od faza ili komponenti koje smo imali. Ono što nam je posebno važno je da delujemo u sistemu, da mi kao organizacija vodimo računa o tome kako se politike vode na državnom nivou, kakva su stremljenja, strateški dokumenti i šta je to što želi u ovoj oblasti pojedino ministarstvo ili Vlada", objasnio je Staničić.

On je kazao da je saradnja sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave izuzetno važna, ne samo kroz Exchange već i kroz druga pitanja koja se tiču lokalnih samouprava.

„Sprovođenje Programa omogućilo je da teme iz njegovog obuhvata budu deo godišnjih izveštaja o sprovođenju Strategije reforme javne uprave koja je važila do 2020. godine, a radili smo i na izradi nove Strategije javne uprave i Programa za reformu sistema lokane samouprave koji treba da nam da mogućnost da na jedan organizovan način krenemo u reforme", istakao je Staničić.

Na završnoj konferenciji premijerno je emitovan i film o iskustvima korisničkih lokalnih samouprava i unapređenjima ostvarenim u lokalnim zajednicama zahvaljujući Programu, dok su predstavnici koordinacionih institucija Programa dali svoj osvrt na njegov značaj. Usledilo je predstavljanje ključnih elemenata i postignuća po komponentama Exchange 5, a svečanost je završena dodeljivanjem zahvalnica gradovima i opštinama koji su bili direktni korisnici podrške.

Exchange 5 Program finansirala je Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, sprovodio ga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija - Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Ministarstvo za evropske integracije je pratilo sprovođenje Programa kroz učešće u nadzornom odboru i proces izveštavanja, a Delegacija EU je imala ulogu i u davanju prethodnih odobrenja za pojedine korake u sprovođenju Programa (ex ante kontrole). Kao i u prethodnim fazama Programa Exchange, SKGO je opredeljena za implementacionog partnera, pri čemu je SKGO neposredno pružala sve vidove tehničke pomoći ka LS i podršku za sprovođenje gradskih/opštinskih projekata u okviru grant šeme.

Pogledajte promotivni film Exchange 5 - Znanje na dar >>>

Završna brošura Programa Exchange 5 >>>

Snimak završne konferencije >>>