Vesti

Vebinari „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa EU Exchange 6, u periodu od 16 – 25. novembra organizuje 4 jednodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) „Srednjoročno planiranje u lokalnoj samoupravi“. 

Vebinari su namenjeni zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa razvojnim i finansijskim planiranjem i budžetiranjem, ali i drugim poslovima relevantnim za upravljanje javnim politikama iz nadležnosti LS, sa ciljem da se upoznaju sa procesom srednjoročnog planiranja i sprovođenjem srednjoročnih planova JLS u skladu sa propisima koji uređuju planski i budžetski sistem.

Vebinari će se održati u četiri termina po sledećem rasporedu:

Pozivamo zainteresovane da se do utorka 9. novembra 2021. godine prijave za učešće na onlajn obuci (vebinaru) u jednom od navedenih termina slanjem popunjenog prijavnog formulara na adresu jelena.plocic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije neophodan potpis ovlašćenog lica. 

Kontakt osoba za dodatna pitanja je Jelena Pločić, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje u SKGO, elektronskim putem na jelena.plocic@skgo.org ili putem telefona na broj 064 8703359.

Vebinari se realizuju u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Poziv_Vebinar SKGO_srednjorocno planiranje.pdf

Prilog 2 Dnevni red - Srednjoročno planiranje.pdf

Prilog 1 Opis obuke - Srednjorocno planiranje.pdf

Prilog 3 Prijavni formular - Srednjorocno planiranje.docx