Vesti

Novi ciklus obuka o sprovođenju procesa participativnog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 06. juna do 07. septembra 2022. godine organizuje šest dvodnevnih akreditovanih obuka za zaposlene u lokalnim samoupravama (LS) na temu: „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka predstavnika LS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2022. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Cilj obuke je osposobljavanje polaznika za uspešnije planiranje i sprovođenje obavezne javne rasprave prilikom planiranja budžeta, javnih investicija i za druge aktivnosti uključivanja građana/zainteresovane javnosti u proces pripreme i praćenja lokalnog budžeta. U tom smislu, ciljni učesnici obuke, pored zaposlenih u budžetskim službama, jesu predstavnici LS koji učestvuju u planiranju budžeta (u različitim oblastima nadležnosti LS) i kapitalnih projekata, zaposleni na poslovima saradnje sa udruženjima građana, zaduženi za koordinaciju odnosa sa javnošću i sl.

Raspored održavanja obuka:

  • 06-07. jun 2022. godine, Niš, hotel ”New City”,  rok za prijavu je četvrtak, 02. jun;
  • 14-15. jun 2022. godine, Novi Sad, hotel ”Aleksandar”, rok za prijavu je utorak, 07. jun;
  • 30. jun - 01. jula 2022. godine, Kragujevac, hotel ”Kragujevac”, rok za prijavu je četvrtak, 23. jun;
  • 04-05. jula 2022. godine, Užice, hotel ”Siesta”, rok za prijavu je ponedeljak, 27. jun;
  • 11-12. jula 2022. godine, Leskovac, motel ”Predejane”, rok za prijavu je ponedeljak, 04. jul;
  • 06-07. septembra 2022. godine, Beograd, hotel ”M”, rok za prijavu je ponedeljak, 29. avgust.

Obuka u svakom od naznačenih termina počinje u 10:00 časova, a u skladu sa priloženim dnevnim redom.

Projekat u okviru kojeg se organizuje ova dvodnevna obuka nema mogućnost pokrivanja putnih i troškova smeštaja za učesnike. 

Prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na jedan od predloženih termina i lokacija u skladu sa predloženim regionalnim grupisanjem, možete izvršiti slanjem popunjenog prijavnog formulara na elektronsku adresu: sara.talijan@skgo.org.

SKGO nastoji da osigura ravnomerno prisustvo predstavnika LS kao i da uvaži preferencije prijavljenih u pogledu termina i lokacije. U slučaju eventualnih ograničenja u tom smislu, prijavljeni će biti blagovremeno obavešteni o opcijama učešća na obuci.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan (sara.talijan@skgo.org, 064/870-3385).

Pozivno pismo_Sprovodjenje procesa participativnog budzetiranja_2022.pdf

Prilog 3-Dnevni red.pdf

Prilog 2-Okvirni raspored radionica i grupisanje LS.pdf

Prilog 4- PRIJAVNI FORMULAR - SKGO.doc

Prilog 1-Izvod iz sektorskog program obuka zaposlenih u JLS za 2022.pdf