Vesti

Objavljen NALAS izveštaj o fiskalnoj decentralizaciji za 2018. godinu

Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) objavila je Izvešta...

Pročitaj više

Predstavljen novi projekat za upravljanje ljudskim resursima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Savet Evrope na sastanku Mreže SK...

Pročitaj više

Mobilni timovi za inkluziju Roma dobili 30 automobila i računara

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je 11. marta 2019. godine uručila 3...

Pročitaj više

Kalendar javnih konkursa za finansiranje projekata udruženja iz sredst...

Ove godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je, putem elektronske a...

Pročitaj više

Podrška izradi i sprovođenju planova javnog zdravlja u opštinama Borsk...

U cilju planiranja podrške gradovima i opštinama u izradi i sprovođenju planova...

Pročitaj više

Poziv za podnošenje predloga projekata

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz...

Pročitaj više