Vesti

Održana TAIEX radionica „Upravljanje otpadnim vodama na lokalnom nivou...

U periodu od 16. do 17. aprila 2019. godine u Beogradu, održana je druga radioni...

Pročitaj više

Mreža za sport SKGO: Sport igra značajnu ulogu u razvoju lokalne zajed...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Ministarstvo omladine i sporta i S...

Pročitaj više

Generalna skupština NALAS - Ekonomski rast moguć samo uz aktivnu ulogu...

U Skoplju je 11. aprila 2019. godine, održana 14. generalna skupština NALAS, koj...

Pročitaj više

Konferencija o rodno odgovornom budžetiranju

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje nacionalnu konferenciju...

Pročitaj više

Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa

Ministarstvo kulture i informisanja i Stalna konferencija gradova i opština – Sa...

Pročitaj više

Beočin i Šid nastavljaju saradnju na planu efikasnijeg upravljanja opš...

Uvodna konferencija kojom je obeležen početak projekta „Imovina lokalne samoupra...

Pročitaj više