Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Potvrda o biračkom pravu

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih / umrlih namenjenih inostranstvu u skladu sa međunarodnim ugovorima

15.12.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga

15.12.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izdavanje uverenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.