Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Ispravka greške i dopuna u matičnim knjigama

01.11.2019

ažurirano: 11.11.2019.

Građanska stanja

Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa

30.11.2017

ažurirano: 19.9.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat

Građanska stanja

Potvrda o životu korisnicima inostranih penzija

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izjava o izdržavanju namenjena za upotrebu u inostranstvu

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Uverenje o izdržavanju (o porodičnom stanju)

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Uverenje o porodičnom stanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Razgledanje i prepisivanje spisa predmeta

30.11.2017

ažurirano: 19.9.2018, iz obrasca zahteva je uklonjen pečat

Građanska stanja

Pružanje pravne pomoći

28.01.2020

U toku je ažuriranje obasca zahteva i modela postupka

Građanska stanja

Pristup informacijama od javnog značaja

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Građanska stanja

Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka ličnosti

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Građanska stanja

Ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Zaštita životne sredine

Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse