Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Uverenje o državlјanstvu

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Građanska stanja

Priznavanje očinstva

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Određivanje ličnog imena deteta i upisivanje u matične knjige rođenih

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Promena ličnog imena

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Vraćanje prezimena posle razvoda braka

30.11.2017

ažurirano: 18.10.2017.

Građanska stanja

Upis ličnog imena na jeziku i pismu nacionalnih manjina u matične knjige

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.