Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Zaštita životne sredine

Određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Ispunjenost uslova prostora i opreme, u pogledu zaštite životne sredine, za obavlјanje privredne delatnosti

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Ispunjenost uslova u pogledu životne sredine objekta u kome se obavlјa energetska delatnost

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

15.12.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Određivanje obima i sadržaja ažurirane studije o proceni uticaja na životnu sredinu

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Davanje saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Davanje saglasnosti na Studiju zatečenog stanja o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

15.12.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Dozvola za sakuplјanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inetrnog otpada

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat, u toku je usaglašavanje modela postupka 

Zaštita životne sredine

Potvrda o izuzimanju od obaveze pribavlјanja dozvole upravlјanja otpadom

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Odobrenje za lokaciju za tretman otpada u mobilnom postrojenju

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse