Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Zaštita životne sredine

Izdavanje integrisane dozvole

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Revizija integrisane dozvole

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Produženje roka važnosti integrisane dozvole

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Dozvola za rad stacionarnih izvora zagađenja

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Zaštita životne sredine

Dozvola za upravlјanje hemikalijama

30.11.2017

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat i uskladjen iznos republičke administrativne takse

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Informacija o lokaciji

05.04.2018

ažurirano: 01.10.2018, uskladjeni su model postupka i obrazac zahteva sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama. Iz obrasca zahteva je uklonjen pečat. 

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Potvrđivanje urbanističkog projekta

05.04.2018

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Potvrđivanje projekta parcelacije/preparcelacije

05.04.2018

ažurirano: 01.10.2018, iz obrasca zahteva je ukonjen pečat

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Davanje saglasnosti za ispravku granica parcele

05.04.2018

U toku je izmena modela postupka i obrasca zahteva 

Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Ozakonjenje objekta (kada se radi o samostalnom objektu)

01.10.2018
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Ozakonjenje nadziđivanja, pretvaranja zajedničkih prostorija zgrade u stan ili poslovni prostor ili pripajanje zajedničkih prostorija susednom stanu

30.11.2017
Urbanizam i imovinsko-pravni poslovi

Ozakonjenje posebnog fizičkog dela zgrade

30.11.2017

ažurirano: 12.7.2017.