Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Građanska stanja

Ispravka greške i dopuna u matičnim knjigama

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Overavanje potpisa, rukopisa i prepisa

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Potvrda o životu korisnicima inostranih penzija

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Izjava o izdržavanju namenjena za upotrebu u inostranstvu

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Uverenje o izdržavanju (o porodičnom stanju)

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.

Građanska stanja

Uverenje o porodičnom stanju namenjeno za upotrebu u inostranstvu

30.11.2017

ažurirano: 18.7.2017.