Modeli akata

Model odluke o objavljivanju opštih i drugih pravnih akata

Preuzmi datoteku

Metodološko uputstvo za izradu sporazuma o međuopštinskoj saradnji

Preuzmi datoteku

Modeli akata - Prosvetna inspekcija

Preuzmi datoteku

Modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi datoteku

Modeli akata koje lokalni inspektori za puteve koriste u radu

Preuzmi datoteku

Modeli akata - Poljoprivredna politika i ruralni razvoj

Preuzmi datoteku