Modeli akata

Modeli postupaka iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Preuzmi datoteku

Modeli akata za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

Preuzmi datoteku

Modeli akata za javne nabavke u oblasti socijalne zaštite

Preuzmi datoteku

Model odluke o programu stambene podrške

Preuzmi datoteku

Rešenje za određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta - Model 1

Preuzmi datoteku

Rešenje za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta - Model 2

Preuzmi datoteku