Modeli akata

Modeli lokalnih akcionih planova za mlade

Preuzmi datoteku

Odluka o mreži javnih osnovnih škola

Preuzmi datoteku

Odluka o mreži predškolskih ustanova

Preuzmi datoteku

Primer elaborata za pripremu odluke o mreži javnih osnovnih škola - šira verzija

Preuzmi datoteku

Primer elaborata za pripremu odluke o mreži javnih osnovnih škola - skraćena verzija

Preuzmi datoteku

Zapisnik sa rasprave u predmetu disciplinskog postupka

Preuzmi datoteku