ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

SKGO danas

  • Štampaj

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE JE MESTO:  • Okupljanja, razmatranja zajedničkih pitanja i problema, kao i formulisanja i predstavljanja zajedničkih interesa jedinica lokalnih vlasti;
  • Zastupanja interesa lokalnih vlasti i lobiranja kod centralnih vlasti u procesu definisanja strateških pravaca i donošenja propisa od značaja za lokalnu samoupravu;
  • Razmene mišljenja, znanja i najboljih praktičnih rešenja iz rada lokalne samouprave;
  • Saradnje i bratimljenja lokalnih vlasti na nacionalnom i međunarodnom planu;
  • Informisanja članova, partnera i šire javnosti o svim pitanjima od značaja za lokalnu samoupravu;
  • Pružanja različitih usluga članovima kroz obuke, konsultacije i savetodavnu podršku;
  • Sprovođenja projekata od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji;
  • Upravljanja grant šemama namenjenim za finansiranje projekata lokalnih samouprava;
  • Podrške gradovima i opštinama u izgradnji kapaciteta, definisanju i realizaciji strateških opredeljenja, izradi i implementaciji projekata i pristupu finansijskim sredstvima.